The Big Bang yn Rali Cymru GB 3 a 4 Hydref 2019
09 Medi 2019

The Big Bang yn Rali Cymru GB 3 a 4 Hydref 2019

Rydym yn falch o wahodd ysgolion (ar ran EESW, Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Conwy) i fynychu The Big Bang yn Rali Cymru GB ar naill ai 3ydd neu 4ydd o Hydref 2019 a gynhelir yn Venue Cymru, Llandudno eleni.

Gwahoddir disgyblion ysgol o CA2 i ôl-16 i fynychu'r digwyddiad naill ai ddydd Iau 3 Hydref neu ddydd Gwener 4 Hydref rhwng 9.30am a 4.30pm.  

Cliciwch yma i lawrlwytho llythyr gwahoddiad a ffurflen archebu.