"Mae'r gystadleuaeth F1 mewn ysgolion wedi rhoi ffocws gwych i'r adran a'r ysgol ar gyfer ystod o ddisgyblion sydd â meddwl technegol, creadigol ac sydd â diddordeb mewn busnes. Am yr ychydig fisoedd diwethaf mae'r myfyrwyr wedi ymgolli bob amser cinio wrth ddylunio cysyniadau , dysgu sut i ddefnyddio CAD 3D, cynllunio gweithgareddau, codi arian trwy gysylltu â noddwyr a gweithgynhyrchu'r ceir rasio. Dyma'r drydedd flwyddyn i'r ysgol gystadlu ac mae'r gystadleuaeth yn dod yn fwy a mwy poblogaidd."

Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin
"Mae disgyblion yn ymgysylltu o'r eiliad y maent yn cychwyn y prosiect, sgiliau bywyd go iawn sy'n gwella eu dysgu o'r cychwyn. Mae timau'n mynd i'r afael â heriau sy'n profi gwytnwch ac arloesedd, wrth ddatblygu gwaith tîm a chydweithio â busnesau a gweithgynhyrchwyr i greu'r car perffaith.
Mae'r sgiliau cychwynnol a ddysgir yn yr her hon yn caniatáu i'r disgyblion weithio gydag eraill a dysgu am gyfaddawdu ac amynedd.
Mae agweddau menter a pheirianneg y dasg yn caniatáu i ddisgyblion ymchwilio a datblygu gwybodaeth am broblemau go iawn sy'n gysylltiedig
i'r byd F1."

Coleg Sant Ioan Caerdydd

 

 

STEMCymru yw partner swyddogol F1 mewn Ysgolion yng Nghymru

Mae timau’n cystadlu am wobrau mawreddog a’r nod yn y pen draw yw rasio eu ceir ar hyd ein trac am gyfle i ennill gwobr y car cyflymaf yng Nghymru.

Mae’r gystadleuaeth F1 mewn Ysgolion yn cynnwys timau o fyfyrwyr yn dylunio a chynhyrchu model o gar rasio F1 sy’n defnyddio C02 gan ddefnyddio meddalwedd dylunio a thechnegau gweithgynhyrchu cyfrifiadurol soffistigedig (CAD/CAM).  Mae timau’n cystadlu am wobrau mawreddog gyda’r cyfle o gynrychioli Cymru yn y Rowndiau Terfynol Cenedlaethol a’r Byd.

Gall ysgolion gynnwys cynifer o ddisgyblion ag y dymunant a gallant gofrestru tri thîm o hyd at chwech o fyfyrwyr yn rowndiau rhanbarthol Cymru. Mae’r her yn ysbrydoli myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau STEM a dysgu am ffiseg, aerodynameg, dylunio, gweithgynhyrchu, brandio, graffeg, nawdd, marchnata, arweinyddiaeth/gwaith tîm, sgiliau’r cyfryngau a strategaeth ariannol, a’u defnyddio mewn ffordd ymarferol, ddychmygol, gystadleuol a chyffrous.  

Fel arall, gallwn ddarparu diwrnodau rasio yn yr ysgol yn eich ysgol, wedi'u teilwra i'ch anghenion. Gall hyn gynnwys dosbarthiadau cyfan neu grwpiau blwyddyn, a gellir ei gyflwyno yn neuadd eich ysgol. Gellir dewis timau buddugol i fynychu'r rowndiau terfynol rhanbarthol i gystadlu yn erbyn ysgolion eraill. Mae sesiynau AM DDIM i ysgolion uwchradd yng Nghymru, cysylltwch â ni i archebu neu i gael mwy o wybodaeth.

 

Mae’r gystadleuaeth F1 mewn Ysgolion wedi’i rhannu yn 3 dosbarth: Mynediad, Datblygiad a Phroffesiynol. Caiff timau eu hasesu ar gyflymder y car, y dyluniad peirianyddol, datblygiad, deunydd marchnata, arddangosfeydd y pydew a chyflwyniad geiriol.  

Gwahoddir enillwyr Rownd Derfynol Ranbarthol Cymru i gystadlu yn Rownd Derfynol Genedlaethol y DU gyda’r cyfle i gynrychioli Cymru yn Rownd Derfynol y Byd.

I ddysgu mwy cysylltwch â ni neu cofrestrwch yn uniongyrchol â F1 mewn Ysgolion.