Ein Gweithgareddau

Gweithdai yn yr Ysgol


Darllenwch ymlaen

Her Ysgol Gynradd Jaguar 2D


Darllenwch ymlaen

Gweithdai yn yr Ysgol (CA2)


Darllenwch ymlaen

Gweithdai yn yr Ysgol (CA3)


Darllenwch ymlaen

Denu Merched i Faes STEM


Darllenwch ymlaen

F1 mewn Ysgolion


Darllenwch ymlaen

Prosiect EESW


Darllenwch ymlaen

Headstart Cymru


Darllenwch ymlaen

First LEGO League


Darllenwch ymlaen

Mae ein gweithgareddau’n cynnwys:

Mae STEMCymru yn elusen gofrestredig annibynnol sy’n cynnal cynlluniau er mwyn ysbrydoli a chymell pobl ifanc rhwng 8 a 19 oed i ddewis gyrfaoedd mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM).

Latest News

Os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n cael cyfle i ennill £800 tuag at…

Darllenwch ymlaen

Mae'n ddrwg gennym, nid yw'r wybodaeth isod ar gael yn Gymraeg.  

Darllenwch ymlaen