Ein Gweithgareddau

Denu Merched i Faes STEM


Darllenwch ymlaen

Prosiect EESW (Chweched dosbarth)


Darllenwch ymlaen

Headstart Cymru (Blwyddyn 12)


Darllenwch ymlaen

First LEGO League


Darllenwch ymlaen

F1 in Schools


Darllenwch ymlaen

Big Bang @School


Darllenwch ymlaen

KS2 Activities and Online Sessions


Darllenwch ymlaen

KS3 Activities and online Sessions


Darllenwch ymlaen

Mae ein gweithgareddau’n cynnwys:

Mae STEMCymru yn elusen gofrestredig annibynnol sy’n cynnal cynlluniau er mwyn ysbrydoli a chymell pobl ifanc rhwng 8 a 19 oed i ddewis gyrfaoedd mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM).

Latest News

Mae Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn EESW yn ddathliad o’r myfyrwyr a fu’n c…

Darllenwch ymlaen

Os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n cael cyfle i ennill £800 tuag at…

Darllenwch ymlaen