Mae cyrsiau preswyl Headstart Cymru yn cynnig cyfle i fyfyrwyr Blwyddyn 12 dreulio amser mewn Adran Peirianneg mewn Prifysgol cyn cyflwyno eu cais i UCAS.  

Gall y myfyrwyr aros yn llety'r Brifysgol, mynd ar daith o amgylch y campws gydag israddedigion a mynychu sesiynau ar ffurf darlith a sesiynau ymarferol. Bydd y cyrsiau'n cynnig profiad go iawn o fywyd Prifysgol i'r disgyblion. Trefnir gweithgareddau gyda'r nos i roi cyfle i'r myfyrwyr gymdeithasu gyda myfyrwyr sydd â diddordebau tebyg.

 

Digwyddiad Preswyl - 9fed - 10fed Gorffennaf 2024 - Prifysgol De Cymru, Pontypridd
Ymgeisiwch nawr

Bydd lleoedd yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin.  Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau - 26 Mehefin 2024

Digwyddiadau blaenorol