Mae cyrsiau preswyl Headstart Cymru yn cynnig cyfle i fyfyrwyr Blwyddyn 12 dreulio amser mewn Adran Peirianneg mewn Prifysgol cyn cyflwyno eu cais i UCAS.  

Gall y myfyrwyr aros yn llety'r Brifysgol, mynd ar daith o amgylch y campws gydag israddedigion a mynychu sesiynau ar ffurf darlith a sesiynau ymarferol. Bydd y cyrsiau'n cynnig profiad go iawn o fywyd Prifysgol i'r disgyblion. Trefnir gweithgareddau gyda'r nos i roi cyfle i'r myfyrwyr gymdeithasu gyda myfyrwyr sydd â diddordebau tebyg.

Cyrsiau Preswyl Prifysgol De Cymru Trefforest

Eleni ymdrinnir â disgyblaethau Peirianneg lluosog megis Awyrennol, Trydanol, Sifil a Biofeddygol. Pob bwyd, llety a gweithgareddau gyda'r nos yn gynwysedig.

Am ddim i fyfyrwyr B12 ym Mlaenau Gwent a Merthyr Tudful, fel rhan o brosiect Headstart y Cymoedd Technoleg.

Cliciwch yma i lawrlwytho'r Ffurflen Gais.  
Dychwelwch y ffurflen gais wedi'i chwblhau i info@stemcymru.org.uk