Ein Gweithgareddau

Gweithdai Ysgol Cyflwyniad i Beirianneg


Darllenwch ymlaen

F1 mewn Ysgolion


Darllenwch ymlaen

Cynghrair LEGO IET FIRST


Darllenwch ymlaen

Denu Merched i Faes STEM


Darllenwch ymlaen

Prosiect EESW (Chweched dosbarth)


Darllenwch ymlaen

Headstart Cymru (Blwyddyn 12)


Darllenwch ymlaen

Mae ein gweithgareddau’n cynnwys:

Mae STEMCymru yn elusen gofrestredig annibynnol sy’n cynnal cynlluniau er mwyn ysbrydoli a chymell pobl ifanc rhwng 8 a 19 oed i ddewis gyrfaoedd mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM).

Latest News

Llongyfarchiadau i Pacha Pritchard o Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern a …

Darllenwch ymlaen

Roedd y gweithdai'n rhan o brosiect peilot gyda CSconnected, cwmni cl…

Darllenwch ymlaen

Dyma ugeinfed pen-blwydd Gwyddoniaeth a'r Senedd, digwyddiad sy'n uno…

Darllenwch ymlaen