Ein Gweithgareddau

Sesiynau STEM CA2


Darllenwch ymlaen

Sesiynau STEM CA3


Darllenwch ymlaen

F1 in Schools


Darllenwch ymlaen

Big Bang at School


Darllenwch ymlaen

Denu Merched i Faes STEM


Darllenwch ymlaen

Headstart Cymru (Blwyddyn 12)


Darllenwch ymlaen

Prosiect EESW (Chweched dosbarth)


Darllenwch ymlaen

Mae ein gweithgareddau’n cynnwys:

Mae STEMCymru yn elusen gofrestredig annibynnol sy’n cynnal cynlluniau er mwyn ysbrydoli a chymell pobl ifanc rhwng 8 a 19 oed i ddewis gyrfaoedd mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM).

Latest News

Mae’r digwyddiad, sy’n cael ei drefnu ar y cyd gan Grapevine Event Ma…

Darllenwch ymlaen

Mae dros 200 o ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6 o bum ysgol yn Ne Cymru wed…

Darllenwch ymlaen