Ein Gweithgareddau

Denu Merched i Faes STEM


Darllenwch ymlaen

Prosiect EESW (Chweched dosbarth)


Darllenwch ymlaen

Headstart Cymru (Blwyddyn 12)


Darllenwch ymlaen

First LEGO League


Darllenwch ymlaen

F1 in Schools


Darllenwch ymlaen

Big Bang at School


Darllenwch ymlaen

KS2 Activities and Online Sessions


Darllenwch ymlaen

Mae ein gweithgareddau’n cynnwys:

Mae STEMCymru yn elusen gofrestredig annibynnol sy’n cynnal cynlluniau er mwyn ysbrydoli a chymell pobl ifanc rhwng 8 a 19 oed i ddewis gyrfaoedd mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM).

Latest News

Mae Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn EESW yn ddathliad o’r myfyrwyr a fu’n c…

Darllenwch ymlaen

Mae Prosiect EESW yn annog pobl ifanc i ystyried gyrfa mewn STEM (Gwy…

Darllenwch ymlaen

Mae enillwyr gwobrau ac enwebeion o'r ddau ddigwyddiad i'w gweld isod…

Darllenwch ymlaen