Diolch i'n noddwyr

WGNSA

Rydym yn ddiolchgar iawn i Gyfarwyddiaeth Addysg a Thîm Arloesedd Llywodraeth Cymru am gyllid craidd i ddarparu ein Prosiect EESW, F1 mewn Ysgolion a Denu Merched i Faes STEM.

I gael rhagor o wybodaeth am ein prosiectau eraill a ariennir, ewch i'n tudalen Prosiectau Cyfredol.

 

Os ydych hefyd yn gallu darparu llythyr o gefnogaeth i ni ar bapur pennawd, yn nodi sut mae EESW wedi eich cefnogi chi neu eich sefydliad, byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech anfon hwn at info@stemcymru.org.uk neu cysylltwch â ni i ddarganfod mwy o wybodaeth.

       
   

 

Diolch i’n holl noddwyr am ein galluogi i gyflwyno gweithgareddau amrywiol i bobl ifanc Cymru.

Os hoffech gefnogi ein gweithgareddau neu gydweithio ar brosiect newydd, cysylltwch â ni!

 

Ein Partneriaid

       

 

Cydnabyddir gan