Mae Prosiect EESW yn annog pobl ifanc i ystyried gyrfa yn STEM trwy roi profiad cadarnhaol i fyfyrwyr sy'n gweithio gyda pheirianwyr proffesiynol mewn lleoliad diwydiannol. 

Darganfyddwch fwy am Brosiect EESW

Prosiect EESW 2019-20

Adroddiadau Ysgrifenedig EESW

Diolch i bob tîm eleni sydd wedi cyflwyno eu Prosiectau EESW.  

Bellach bydd adroddiadau prosiect yn cael eu hasesu o bell gan ein haseswyr, gyda'r elfen cyflwyno llafar yn cael ei thynnu o'r sgorio. Cysylltir ag ysgolion yn y flwyddyn academaidd newydd gyda thystysgrifau cyfranogi, adborth ar eu hadroddiadau ysgrifenedig a Gwobrau CREST (yn dibynnu ar y lefelau a gyflawnir).  

Hoffem ddiolch i'n holl noddwyr gwobrau sydd wedi parhau i gefnogi Prosiect EESW 2019-20. Rydym yn falch o gyhoeddi bod y gwobrau canlynol ar gael ar gyfer adroddiad prosiect ysgrifenedig EESW:

 

Cyflwyno Fideo EESW 2019-20 - Cystadleuaeth nawr ar agor!

Hoffem eich gwahodd i anfon fideo atom o'ch tîm yn cyflwyno brîff, dyluniad a datrysiad eich prosiect EESW.

Mae'r gystadleuaeth hon yn gwbl ddewisol ac yn annibynnol ar asesiad prosiect ysgrifenedig EESW.  Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth ac i lawrlwytho ein Canllaw Paratoi Fideo.  

Bydd y gwobrau canlynol ar gael i dimau sy'n dewis rhoi fideo i mewn:

Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn dydd Mercher 30 Medi 2020.  

Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn EESW 2020

I ddathlu Prosiectau EESW 2019-20, rydym yn lansio Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn EESW flynyddol, gyda chefnogaeth ddiolchgar gan Ddiwydiant Cymru.  

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.

Prosiect EESW 2020-21

Ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf, rydym ar hyn o bryd yn adolygu'r broses fel y gall timau barhau i gymryd rhan gan ddilyn canllawiau COVID-19. 

Os oes gan eich ysgol ddiddordeb mewn cymryd rhan ym Mhrosiect EESW yn nhymor yr Hydref 2020, cysylltwch â ni.

Ysgolion a cholegau sy'n cymryd rhan yn 2018/19

Cliciwch yma i weld enillwyr a'r enwebeion ar gyfer gwobrau 2018-19.