Mae Prosiect EESW yn annog pobl ifanc i ystyried gyrfa yn STEM trwy roi profiad cadarnhaol i fyfyrwyr sy'n gweithio gyda pheirianwyr proffesiynol mewn lleoliad diwydiannol. 

Beth yw Prosiect EESW?

Prosiect EESW 2021-22

Ar hyn o bryd rydym yn edrych i arwyddo ysgolion a chwmnïau ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf!
Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, ewch i'r dolenni isod i ddarganfod mwy
Cwmnïau
Ysgolion

 

Roeddem yn falch iawn o gyhoeddi enillwyr Gwobr Prosiect EESW 2020-21 eleni ddydd Iau 8 Gorffennaf 2021.

Mae'r seremoni wobrwyo a'r enillwyr isod.

Gallwch lawrlwytho Llyfryn Prosiect EESW 2020-21 blynyddol ac anfonir copïau printiedig hefyd at ysgolion a chwmnïau sy'n cymryd rhan yn dilyn y digwyddiad gwobrau. Os hoffech ofyn am gopi printiedig, cysylltwch â ni.

 

Noddir gan Ddiwydiant Cymru

Noddir gan Ddiwydiant Cymru

Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn EESW 2021

I ddathlu Prosiectau EESW 2020-21, rydym yn lansio Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn EESW flynyddol, gyda chefnogaeth ddiolchgar gan Ddiwydiant Cymru

Bydd angen i ymgeiswyr ysgrifennu cynnig yn esbonio pam eu bod yn teimlo eu bod yn haeddu’r teitl Myfyriwr y Flwyddyn EESW 2021, gan ddefnyddio'r templed a ddarperir. 

Bydd yr enillydd yn derbyn £800 tuag at gost astudio pwnc Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg neu Fathemateg (STEM) y flwyddyn nesaf. Bydd dau yn ail hefyd yn derbyn £400 yr un i helpu gyda astudio yn y dyfodol.  

Darganfyddwch fwy!