Gellir cyflwyno ein gweithdai Cyflwyniad i Peirianneg mewn ysgolion cynradd ac uwchradd a gellir eu haddasu i weddu i ystod o alluoedd. 

Cysylltwch â ni i ddarganfod mwy neu cliciwch yma i archebu un o'n sesiynau.  

Gweithdy Tyrbinau Gwynt

Gan weithio mewn timau bach, mae disgyblion yn defnyddio ein citiau wedi'u hailgynllunio i adeiladu eu tyrbin gwynt eu hunain a mesur yr ynni a gynhyrchir.

Mae disgyblion yn dysgu sut maen nhw'n gweithio, sut maen nhw'n cael eu peiriannu a'u hadeiladu, ac maen nhw'n cael y dasg o greu a chofnodi'r tyrbin gwynt mwyaf effeithlon.  

Camau cynnydd 3 a 4

Codio gyda BBC micro:bit

Yn y gweithdy micro:bit hwn gan y BBC, caiff disgyblion eu cyflwyno i god sylfaenol lle byddant yn dysgu sut i symud robot Microbit trwy gyfres o dasgau. 

Mae disgyblion yn gweithio mewn grwpiau i raglennu trosglwyddydd a derbynnydd i gyflwyno teclyn rheoli o bell, gan addasu eu cod drwyddo draw i wella perfformiad eu robot.  

Camau cynnydd 3 a 4

Her Cyflymder EESW

Mae Sialens Cyflymder EESW yn weithgaredd dwy awr wych lle mae disgyblion yn cael profi byd cyffrous ceir rasio model wedi'u pweru gan CO2. 

Mae disgyblion yn gweithio mewn timau i adeiladu a rasio eu ceir ar ein trac llawr pwrpasol i weld pa dîm sydd wedi cynhyrchu’r car sy’n cael ei bweru gan CO2 cyflymaf.

Camau cynnydd 3 a 4

Prosiect Ffermio Cynaliadwy

Mae’r Prosiect hwn yn herio timau o ddisgyblion i ddylunio, adeiladu a rhaglennu eu micro-dŷ gwydr clyfar eu hunain. Bydd EESW yn cyflwyno sesiynau codio, ochr yn ochr â phecynnau dosbarth ag adnoddau llawn gan gynnwys BBC Micro:bit rhaglenadwy, byrddau rheoli amgylcheddol, synwyryddion a chydrannau, ynghyd â chanllawiau sut i wneud, fideos a chynlluniau gwersi trawsgwricwlaidd.  

Camau cynnydd 3 a 4

Gweithdy Spheros

Dod yn fuan!