Ein Gweithgareddau

Prosiect EESW


Darllenwch ymlaen

F1 mewn Ysgolion


Darllenwch ymlaen

Headstart Cymru


Darllenwch ymlaen

Denu Merched i Faes STEM


Darllenwch ymlaen

Cyflwyniad i Beirianneg


Darllenwch ymlaen

Her Ysgol Gynradd Jaguar 2D


Darllenwch ymlaen

Mae ein gweithgareddau’n cynnwys:

Mae STEMCymru yn elusen gofrestredig annibynnol sy’n cynnal cynlluniau er mwyn ysbrydoli a chymell pobl ifanc rhwng 8 a 19 oed i ddewis gyrfaoedd mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM).

Latest News

Os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n cael cyfle i ennill £800 tuag at…

Darllenwch ymlaen

Gwahoddir disgyblion ysgol o CA2 i ôl-16 i fynychu'r digwyddiad naill…

Darllenwch ymlaen