Ein Gweithgareddau

Gweithdai yn yr Ysgol


Darllenwch ymlaen

Her Ysgol Gynradd F1 Primary


Darllenwch ymlaen

Gweithdai yn yr Ysgol (CA2)


Darllenwch ymlaen

Gweithdai yn yr Ysgol (CA3)


Darllenwch ymlaen

Denu Merched i Faes STEM


Darllenwch ymlaen

F1 mewn Ysgolion


Darllenwch ymlaen

Prosiect EESW (Chweched dosbarth)


Darllenwch ymlaen

Headstart Cymru (Blwyddyn 12)


Darllenwch ymlaen

First LEGO League


Darllenwch ymlaen

Online Teaching Resources


Darllenwch ymlaen

6th Form Video


Darllenwch ymlaen

Mae ein gweithgareddau’n cynnwys:

Mae STEMCymru yn elusen gofrestredig annibynnol sy’n cynnal cynlluniau er mwyn ysbrydoli a chymell pobl ifanc rhwng 8 a 19 oed i ddewis gyrfaoedd mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM).

Latest News

Mae'n ddrwg gennym, nid yw'r wybodaeth isod ar gael yn Gymraeg.  

Darllenwch ymlaen

Mae'n ddrwg gennym, nid yw'r wybodaeth isod ar gael yn Gymraeg.  

Darllenwch ymlaen

Mae galwad mawr am yrfa mewn peirianneg.

Cryn gymaint fel bod Peiria…

Darllenwch ymlaen