Ein Gweithgareddau

Denu Merched i Faes STEM


Darllenwch ymlaen

Prosiect EESW (Chweched dosbarth)


Darllenwch ymlaen

Headstart Cymru (Blwyddyn 12)


Darllenwch ymlaen

First LEGO League


Darllenwch ymlaen

F1 in Schools


Darllenwch ymlaen

Big Bang at School


Darllenwch ymlaen

KS2 Activities and Online Sessions


Darllenwch ymlaen

KS3 Activities and Online Sessions


Darllenwch ymlaen

Mae ein gweithgareddau’n cynnwys:

Mae STEMCymru yn elusen gofrestredig annibynnol sy’n cynnal cynlluniau er mwyn ysbrydoli a chymell pobl ifanc rhwng 8 a 19 oed i ddewis gyrfaoedd mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM).

Latest News

Gogledd Cymru

Mae'r FLL yn parhau i fod yn llwyddiant, gyda'n deg tî…

Darllenwch ymlaen

 

Fe ddechreuon ni ein digwyddiadau FLL yr wythnos diwethaf, gyda'n …

Darllenwch ymlaen

Mae’n bleser gan STEM Cymru gyhoeddi ei fod wedi llwyddo i dderbyn £4…

Darllenwch ymlaen