Cyhoeddi Enillwyr Gwobr Prosiect EESW 2019-20!
13 Tach 2020

Cyhoeddi Enillwyr Gwobr Prosiect EESW 2019-20!

Da iawn i bob tîm ysgol a gymerodd ran yn y prosiect eleni.

Rydym yn falch o gyhoeddi bod y gwobrau bellach wedi'u cwblhau, gweler y fideo cyhoeddiad yma. Byddwn yn cysylltu â phob enillydd gwobr maes o law gyda manylion ar sut i hawlio eu gwobr. Llongyfarchiadau i'r holl dimau buddugol!

Hoffem ddiolch i'n holl noddwyr gwobrau isod sydd wedi parhau i gefnogi Prosiect EESW 2019-20.

 
 

Hoffem hefyd ddiolch i Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, am wneud y cyhoeddiad ar ran Llywodraeth Cymru.

Os hoffech chi gymryd rhan ym Mhrosiect EESW eleni, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl.