Enillwyr Myfyriwr y Flwyddyn EESW 2019
06 Rhag 2019

Enillwyr Myfyriwr y Flwyddyn EESW 2019

Llongyfarchiadau i'r holl fyfyrwyr a gymerodd ran yn y gystadleuaeth eleni.

Mae Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn EESW yn ddathliad o’r myfyrwyr a fu’n cymryd rhan ym Mhrosiect Chweched Dosbarth EESW y llynedd, er cof am Dr Tom Parry Jones, entrepreneur, dyfeisiwr, ac ymddiriedolwr y cynllun ers dros 20 mlynedd.  

Gwahoddwyd dros 500 o fyfyrwyr Blwyddyn 12 a fu’n cymryd rhan yn y cynllun y llynedd i ymgeisio i fod yn Fyfyriwr y Flwyddyn EESW, a gwahoddwyd 12 o fyfyrwyr a gafodd gyfweliad yn y Gogledd a’r De i fynychu’r seremoni wobrwyo eleni a gynhaliwyd yng Nghinio Rhwydweithio Blynyddol Fforwm Modurol Cymru yng ngwesty’r Vale Resort ddydd Iau 5 Rhagfyr. Noddwyd eu lleoedd yn y cinio yn garedig gan Dr Raj Jones a Chyfrifwyr BPU.  

Bu enillydd y wobr o £800 eleni, sef Inyoung Baek o Ysgol Brynteg, yn gweithio gyda SAS International ar brosiect i ddylunio teilsen a allai drosglwyddo egni sain i ynni y gellir ei storio mewn batri. Defnyddiodd Inyoung a'i dîm drosglwyddyddion piezoelectric i gyflawni hyn, ac fe wnaethant ennill gwobr am y Cyflwyniad Mwyaf Effeithiol o'r Datrysiad a Ddetholwyd a noddir gan Industry Wales. Dywedodd ei athro:

“Ar ôl gweithio gyda myfyrwyr ar y prosiect EESW er 1992, gallaf ddweud yn onest ei fod yn egni ac yn ffocws sy'n sefyll allan i bawb ei weld.
Dangosodd ddiwydrwydd a ffocws eithriadol trwy gydol pob agwedd ar brosiect EESW ac mae ganddo ffocws gwirioneddol i ddod yn beiriannydd o'r safon uchaf yn y dyfodol.”  

Bydd cystadleuwyr teilwng a ddaeth yn agos i’r brig, sef Ioan Webber o Goleg Gwyr Abertawe a fu’n gweithio gyda TATA Steel, a Seren Wonklyn o Ysgol Gatholig a Chanolfan Chweched Dosbarth Sant Joseff a fu’n gweithio gyda Raytheon UK, yn derbyn £400 yr un tuag at eu hastudiaethau yn y dyfodol.  

Gan fod y broses ymgeisio eleni yn arbennig o gystadleuol, penderfynodd y beirniaid wahodd pedwar yn y rownd derfynol i'r cinio i ddathlu eu llwyddiant. Hefyd cyflwynwyd taleb gwerth £50 i Jack Spiller o Goleg Gŵyr Abertawe, Lauren Pohl o Ysgol Rougemont, Lucy Day o Ysgol Alun, yr Wyddgrug a Jessica Engledow o Ysgol Gatholig a Chanolfan Chweched Dosbarth Sant Joseff.  

Cliciwch y ddelwedd isod i gael mwy o luniau

EESW Student of the Year Awards 2019