Enillwyr Gwobr Prosiect EESW 2018-19
11 Ebr 2019

Enillwyr Gwobr Prosiect EESW 2018-19

Llongyfarchiadau i'r holl dimau a gystadlodd ym Mhrosiect EESW eleni.

Mae enillwyr gwobrau ac enwebeion o'r ddau ddigwyddiad i'w gweld isod, cliciwch ar y ddelwedd i'w hehangu.

Gogledd Cymru - Venue Cymru, Llandudno - Dydd Mercher 27ain Mawrth 2019

De Cymru - MOD Sain Tathan - Dydd Iau 11eg Ebrill 2019

Am luniau o'r digwyddiadau, ewch i'n horiel