Sut mae'n gweithio

Bydd cwmni cyswllt yn gosod briff prosiect sy'n gysylltiedig â phroblem go iawn yn y cwmni ar gyfer y tîm o hyd at wyth o fyfyrwyr Blwyddyn 12.  Mae tua 600 o fyfyrwyr yn cymryd rhan ym Mhrosiect EESW bob blwyddyn.  

Yn ystod y prosiect bydd myfyrwyr yn ymchwilio a dylunio ateb a chynhyrchu cynnig terfynol, model neu brototeip gweithio. Bydd y myfyrwyr yn mynychu digwyddiad croeso ym mis Medi / Hydref, gweithdy dau neu dri diwrnod ym mis Rhagfyr mewn Prifysgol, coleg neu ganolfan hyfforddi leol a chyflwyno adroddiad ysgrifenedig ym mis Chwefror / Mawrth. Yna bydd y tîm yn mynychu Diwrnod Gwobrau a Chyflwyniad yng Ngogledd neu De Cymru ym mis Mawrth / Ebrill, lle byddant yn arddangos eu gwaith mewn stondin arddangos a rhoi cyflwyniad i banel o aseswyr. Bydd gwobrau'n cael eu cyflwyno ar gyfer gwahanol gategorïau hyd at werth £500

Pam cymryd rhan?

Mae Prosiect EESW yn cynnig manteision lluosog i fyfyrwyr, ysgolion / colegau a chwmnïau. Bydd myfyrwyr yn ennill nifer o sgiliau ac yn derbyn cwblhau tystysgrif hyfforddi ar gyfer yr ardaloedd a gwblhawyd.

Bydd myfyrwyr yn:

  • Mae gennych wybodaeth a dealltwriaeth well o STEM, trwy gael cipolwg ar beirianneg a phrofiad o ddatrys problem go iawn.
  • cymhwyso a datblygu Sgiliau Hanfodol ac Allweddol gan gynnwys cyfathrebu, gwneud penderfyniadau, gwaith tîm, arwain tîm, datrys problemau, technegau cyflwyno a ysgrifennu adroddiadau.
  • ennill gwybodaeth bwnc mewn cyd-destun diwydiannol go iawn ar gyfer ceisiadau UCAS a CV.
  • gallu gwneud cais am a Gwobr Aur CREST.
  • gallu defnyddio prosiect EESW ar gyfer y CBAC Bagloriaeth Cymru.
  • bod yn gymwys i wneud cais am y Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn EESW 2021.

Cymerwch ran!