Dewch i ddarganfod damcaniaeth hedfan gyda'r gweithdy ymarferol hwn. Bydd disgyblion yn archwilio sut mae awyrennau'n aros yn yr awyr drwy rymoedd a dylunio arloesol, cyn creu eu hawyrennau bach eu hunain. Yna byddant yn cynnal ymchwiliad i weld sut gallant newid dyluniad eu hawyren i newid sut mae'n hedfan!

Addas ar gyfer CA3.
Adnoddau a chyflwyno sesiynau ar gael ar-lein.

 

 

 

 

Mae gweithdy'r Awyrennau Bach yn bodloni'r camau cynnydd ar gyfer cwricwlwm Cymru 2022 yn y meysydd canlynol
Meysydd Dysgu a Phrofiad

 

Maes Dysgu a Phrofiad Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Datganiad Cam Cynnydd

 

Mae bod yn chwilfrydig a chwilio am atebion yn hanfodol i ddeall a rhagfynegi ffenomenau.

 

Mae meddylfryd dylunio a pheirianneg yn cynnig ffyrdd technegol a chreadigol i ddiwallu anghenion a dymuniadau cymdeithas.

 

Mae grymoedd ac egni yn darparu sylfaen ar gyfer deall ein bydysawd.

Camau Cynnydd

 

Rwy’n gallu defnyddio ystod o fodelau i esbonio a rhagfynegi.

 

Rwy’n gallu defnyddio meddylfryd dylunio i brofi a mireinio fy mhenderfyniadau dylunio, heb ofni methu.

 

Rwy’n gallu datblygu fy meddylfryd dylunio er mwyn profi a mireinio fy mhenderfyniadau dylunio mewn ymateb i lwyddiant a methiant.

 

Rwy’n gallu archwilio sut mae gweithredu grymoedd penodol yn gallu effeithio ar fudiant gwrthrych.