Beth yw cost cofrestru?

Ffi cofrestru’r Her yw £33.34 + TAW yn unig fesul tîm ac mae’n cynnwys:

  • 1 Set LEGO Education Inspire
  • 6 Llyfr Nodiadau Peirianneg (un i bob aelod o’r tîm)
  • 1 Canllaw Cyfarfod y Tîm ar gyfer yr hyfforddwr
  • 1 Mynediad i un o Ddigwyddiadau Cynghrair FIRST LEGO League Jr.

 

Byddwch angen robot WeDo 2.0, sy’n costio tua £160 i’w brynu. Mae gan STEMCymru rywfaint o ddewisiadau cyllid ar gael i ysgolion yng Nghymru.

Bydd yr holl gyllid yn cael ei ddyrannu i ysgolion cymwys yn unig, ar sail y cyntaf i’r felin. Dim ond un ffi gofrestru gellir talu fesul ysgol.

Mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru (EESW) yn bartner i Gynghrair FIRST®LEGO® (FLL) yng Nghymru.  

Mae Cynghrair FIRST LEGO League Jr. yn rhaglen STEM gyffrous ar gyfer plant rhwng 6 a 9 oed. Bob blwyddyn caiff thema ei dewis sy’n berthnasol i’r byd o’u cwmpas fel y gall y plant ganolbwyntio arni yn eu gwaith. Mae’r timau’n ymchwilio i’r pwnc, yn arddangos eu syniadau ar ‘Boster Dangos i Mi’ ac yn adeiladu model symudol er mwyn helpu i gyfleu eu syniadau. Bydd y timau’n cyfarfod mewn rownd derfynol ranbarthol i ddathlu eu gwaith a’u llwyddiannau ac i gymryd rhan mewn diwrnod o hwyl.

Drwy gymryd rhan yn y digwyddiad, mae myfyrwyr yn datblygu sgiliau gwaith tîm, dylunio, rhaglennu a chyfathrebu.

Gallwch ganfod mwy am Gynghrair FIRST LEGO League Jr. ar wefan IET neu cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.  

 

O ystyried y cyfyngiadau cyfredol sy'n ymwneud â COVID-19, rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i ganslo holl Explore Expos League IET FIRST® LEGO® ar gyfer Tymor ADEILAD BOOMTOWN 2019-20.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma

 

Sut mae’n gweithio?

  • Ffurfiwch dîm o hyd at chwech o ddisgyblion rhwng 6 a 9 oed
  • Cofrestrwch eich diddordeb gyda STEMCymru yma a byddwn yn anfon dolen gofrestru atoch, Canllaw Cyfarfod y Tîm ar gyfer yr hyfforddwr a Set “Ysbrydoli” Lego wedi’i brynu a Set WeDo 2.0 Lego.
  • Lawrlwythwch y ddogfen her 2018-2019
  • (pan gaiff ei chyhoeddi ym mis Awst 2018)
  • Hyfforddwch eich tîm drwy’r her
  • Dewch â’ch myfyrwyr i’n digwyddiadau yn 2019 (y gogledd a’r de) i gyflwyno eu gwaith!