Mae cofrestru bellach yn AGORED ar gyfer rownd cystadlu 2020-21

 

Gydol y tymor, bydd y timau angen y deunyddiau canlynol:

  • Set Robot LEGO MINDSTORMS neu cit SPIKE Prime 
  • Cyfrifiadur neu lechen gyda meddalwedd i raglennu’r robot
  • Set Her FIRST LEGO League a chyfarwyddiadau (wedi'u hanfon i'ch ysgol ar ôl cofrestru)

 

 

Beth yw cost cofrestru?

Mae’r ffi cofrestru yn £180 fel arfer, sy’n cynnwys mynediad i’r gystadleuaeth a chit ar gyfer y Dasg. Mae gan EESW nifer gyfyngedig o leoedd ar gael i ddarparu cofrestriad AM DDIM i ysgolion. Byddwn hefyd yn darparu cefnogaeth a hyfforddiant i dimau cofrestredig.  

Bydd yr holl gyllid yn cael ei ddyrannu i ysgolion cymwys yn unig, ar sail y cyntaf i’r felin. Dim ond unwaith y gall pob ysgol gofrestru am arian. 

 

Mae tymor RePLAY℠ 2020-21, ar thema chwarae a bod yn egnïol, yma! Bydd yr her yn gweld timau'n gweithio tuag at ddigwyddiad rhanbarthol neu yn yr ysgol lle byddant yn cael eu hasesu ar bob un o bedair rhan Her Cynghrair LEGO® FIRST®.

 

Mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru (EESW) yn bartner i Gynghrair FIRST®LEGO® (FLL) yng Nghymru.

Mae FLL yn gystadleuaeth fyd-eang ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg ar gyfer timau o fyfyrwyr, er mwyn annog diddordeb mewn materion y byd go iawn a datblygu sgiliau allweddol sy’n hanfodol ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Mae’r myfyrwyr yn cydweithio fel tîm ac yn ymchwilio i bwnc a chynllun gwyddonol penodol, yn rhaglennu ac yn cynnal profion ar robot awtomatig i gyflawni sawl tasg.

Mae FLL ar gyfer pobl ifanc rhwng naw a 16 oed, i weithio mewn timau o hyd at ddeg gyda mentor cefnogol. Bob blwyddyn mae FLL yn cyhoeddi her newydd i’r timau. 

 

 

Bob blwyddyn mae thema newydd yn cael ei gosod ac mae timau’n gweithio i ddatblygu prosiect ymchwil a rhaglennu robot LEGO i gyflawni cyfres o dasgau perthnasol.  Mae timau’n cyfarfod yn y rowndiau terfynol rhanbarthol i ddathlu eu gwaith a bydd yr enillwyr yn mynd yn eu blaenau i rownd derfynol y DU ac Iwerddon lle byd tîm yn cael ei ddewis i gynrychioli’r DU yn y gystadleuaeth Ryngwladol.

Sut mae’n gweithio?

  • Ffurfiwch dîm o hyd at ddeg o ddisgyblion rhwng 9 a 16 oed, gyda dau hyfforddwr sy’n oedolion.
  • Cofrestrwch eich diddordeb gyda STEMCymru yma a byddwch yn derbyn ffurflen gofrestru – gweler isod am wybodaeth am gostau a’r grantiau sydd ar gael.
  • Lawrlwythwch y ddogfen her (pan fydd ar gael ar 5 Awst).
  • Hyfforddwch eich tîm drwy’r her (gall STEMCymru ddarparu cymorth)
  • Dewch â’ch myfyrwyr i’n digwyddiadau ym mis Mawrth/Ebrill 2021 (y gogledd a’r de) i gystadlu (oherwydd y sefyllfa COVID-19 gyfredol, gellir cynnal 2021 o ddigwyddiadau yn ddigidol)

Gallwch ddysgu mwy am y gystadleuaeth ar wefan IET neu cysylltwch â ni.