Mae’r prosiect hwn yn gyfle i ddisgyblion i fynychu digwyddiad ‘cyn-dymor’, cyn cael gwahoddiad i fod yn rhan o Sialens Cynghrair FIRST LEGO yn nhymor yr Hydref.

 

Yn digwydd rhwng Ebrill a Mehefin 2022, bydd ysgolion yn derbyn Pecyn SPIKE Prime, a Set Her Ailchwarae.  Wedi mynychu bydd ysgolion yn derbyn cofrestriad wedi ei ariannu ar gyfer Cynghrair FIRST LEGO 2022-23.

 

Yn agored i ddisgyblion 11-14 oed o ardaloedd Caerdydd a Chasnewydd gyda’r bwriad o gynyddu cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ac i fynd i’r afael â chydraddoldeb rhwng y rhywiau yn STEM.

 

 

Derbynia Disgyblion ac Athrawon gefnogaeth gan EESW trwy gydol y prosiect, gydag ymweliadau cefnogi i’r ysgol, sesiynau rhithiol yn ogystal â digwyddiad dathlu terfynol.

Yn gysylltiedig â:

Meysydd Dysgu y Cwricwlwm Newydd

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Gwobrau CREST

Big Bang

Agenda Gwyrdd

Iechyd a Lles

 

I gofrestru cysylltwch â info@stemcymru.org.uk