Mae EESW STEMCymru yn bartner swyddogol yng Nghynghrair LEGO CYNTAF yr IET

 

Plant 4-6 oed

 

Plant 6-9 oed

 

Rhaglen STEM ar gyfer myfyrwyr rhwng 6 a 9 oed yw CYNTAF LEGO League Explore. Yn yr un modd â'r Gynghrair LEGO GYNTAF, mae timau o hyd at ddeg myfyriwr yn ymchwilio i bwnc penodol ac yn arddangos eu syniadau ar 'boster Show Me', ac yn adeiladu model LEGO i helpu i gyfleu eu syniadau a rhaglennu un rhan o'u model i symud gan ddefnyddio Pecyn WeDo LEGO.

Darganfyddwch fwy

Plant 9-16 oed

 

Mae'r Gynghrair LEGO CYNTAF yn her wyddoniaeth a thechnoleg fyd-eang i dimau o hyd at ddeg myfyriwr rhwng 9 a 16 oed. Mae'r myfyrwyr yn gweithio gyda'i gilydd i archwilio pwnc penodol ac i ddylunio, adeiladu a rhaglennu robot LEGO EV3 i ddatrys cyfres o deithiau.

Darganfyddwch fwy

Cyflwyniad i SPIKE LEGO Codio a Roboteg

Yn agored i ddisgyblion 11-14 oed o ardaloedd Caerdydd a Chasnewydd gyda’r bwriad o gynyddu cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ac i fynd i’r afael â chydraddoldeb rhwng y rhywiau yn STEM. Mae’r prosiect hwn yn gyfle i ddisgyblion i fynychu digwyddiad ‘cyn-dymor’, cyn cael gwahoddiad i fod yn rhan o Sialens Cynghrair FIRST LEGO yn nhymor yr Hydref. 

Darganfyddwch fwy