Hafan Beth sydd ar STEM EESW yn yr Haf

Beth am edrych ar rai o'n Gweithgareddau STEM Haf Ar-lein?

Mae EESW wedi llunio casgliad o weithgareddau STEM am ddim i bobl ifanc eu harchwilio, dysgu ohonynt a'u mwynhau.

Edrychwch arnyn nhw isod!


 

 

Ymunwch â'n hymgais i leihau allyriadau ar ffyrdd ledled Cymru. Cymerwch ran mewn cystadleuaeth gyffrous i ddylunio arwydd ffordd a fydd yn cael ei ddefnyddio ledled Cymru yn 2022!

 

Mae'n ofynnol i chi ddylunio ac adeiladu cymuned gynaliadwy, yn debyg i'r gymuned rydych chi'n byw. Dychmygwch ddarn o dir agored heb ddim arno, cynfas gwag, dyma lle rydych chi'n dechrau!

 

Hoffech chi ddylunio'ch car F1 eich hun? Dewiswch naill ai braslunio'ch car neu ddylunio ar gyfrifiadur gan ddefnyddio ein canllawiau fideo.

 

 

 

Darganfyddwch theori hedfan trwy greu eich awyren fach eich hun. Archwiliwch sut mae'ch awyren yn aros yn yr awyr ac arbrofi â'ch dyluniad i weld sut mae hyn yn effeithio ar ei hediad!

 

Defnyddiwch y golygydd Scratch ar-lein i greu eich gemau eich hun a mwy! Edrychwch ar ein cyfres o diwtorialau fideo i ddylunio, codio a gwneud i'ch syniadau ddod yn fyw!