Digwyddiadau i Ddod 2020

Diweddariad Coronafeirws (COVID-19) 

Mae'n destun gofid, oherwydd ansicrwydd parhaus gyda'r coronafeirws, bod pob digwyddiad wedi'i ganslo, yn ogystal ag unrhyw archebion gweithdy ysgol a gynlluniwyd.  Byddwn yn parhau i fonitro'r sefyllfa a byddwn yn rhoi gwybod i chi cyn gynted â phosibl am unrhyw gynlluniau ar gyfer dyddiadau wedi'u hail-drefnu.

Yn y cyfamser, edrychwch ar ein Gweithgareddau STEM y gallwch eu gwneud gartref!

 

Dydd Iau 19eg Mawrth - Big Bang De Cymru / Diwrnod Gwobrau a Chyflwyno EESW 2019-2020 - MOD St Athan, Y Barri  - DIGWYDDIAD A GANSLWYD

Dydd Mercher 1af Ebrill - Big Bang Gogledd Cymru / Diwrnod Gwobrau a Chyflwyno EESW 2019-2020 - Venue Cymru, Llandudno  - DIGWYDDIAD A GANSLWYD

Gweler isod ein calendr o'n digwyddiadau diweddaraf