Digwyddiadau i Ddod 2021

"Explore Science and Engineering in a pandemic - Swansea University"

23 - 27 Tachwedd 2020

18-29 Ionawr 2021

Mae Grantiau Partneriaeth o hyd at £ 3,000 ar gael i ysgolion a cholegau'r DU i gynnal prosiectau ymchwil STEM ymchwiliol yn eu hystafelloedd dosbarth mewn partneriaeth â gweithiwr proffesiynol STEM o'r byd academaidd neu ddiwydiant.

Archebwch nawr i fynd i un o rai ar-lein rhad ac am ddim y Gymdeithas
digwyddiadau hyfforddi lle byddwch chi'n dysgu mwy am y cynllun ac yn cael awgrymiadau ar sut i wneud i'ch cais sefyll allan.

  • 24ain Tachwedd 2020
  • 9fed Rhagfyr 2020
  • 14eg Ionawr 2021
  • 26ain Ionawr 2021
  • 3ydd Chwefror 2021
  • 15fed Chwefror 2021

 

Gweler isod ein calendr o'n digwyddiadau diweddaraf