Mae gwobr Myfyriwr y Flwyddyn EESW eleni yn cael ei noddi'n ddiolchgar gan

 
Inyoung Baek, Enillydd Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn EESW 2019

Fe wnaethon ni ddilyn Inyoung ar hyd ei daith STEM, lle mae bellach yn astudio Peirianneg ym Mhrifysgol Caergrawnt.

Gallwch ddarganfod mwy am Inyoung a "Myfyrwyr y Flwyddyn" blaenorol eraill ar ein tudalen Astudiaethau Achos

Rownd Derfynol 2019

Rownd Derfynol 2018

I ddathlu Prosiectau EESW 2020-21, rydym yn lansio Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn EESW flynyddol, gyda chefnogaeth ddiolchgar gan Ddiwydiant Cymru.  

I gymryd rhan, rhaid bod myfyrwyr:

  • Wedi cymryd rhan mewn prosiect chweched dosbarth EESW yn 2020-21
  • Bod yn astudio o leiaf ddau bwnc STEM Safon Uwch (neu gyfwerth)
  • Wedi anfon Gwobr CREST i EESW
  • Byddwch yn bwriadu astudio pwnc sy'n seiliedig ar bynciau STEM at safon gradd neu Lefelau HNC/HND

 

Bydd angen i ymgeiswyr ysgrifennu cynnig yn esbonio pam eu bod yn teimlo eu bod yn haeddu’r teitl Myfyriwr y Flwyddyn EESW 2021, gan ddefnyddio'r templed a ddarperir.

Bydd yr enillydd yn derbyn £800 tuag at gost astudio pwnc Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg neu Fathemateg (STEM) y flwyddyn nesaf. Bydd dau yn ail hefyd yn derbyn £400 yr un i helpu gyda astudio yn y dyfodol.

Dylai’r cynnig ysgrifenedig gynnwys:

  • Graddau TGAU/Safon UG a’r pynciau a ddewiswyd ar gyfer Safon Uwch
  • Unrhyw gymwysterau neu gyflawniadau eraill sy’n berthnasol i STEM
  • Manylion astudio bwriedig ac amcanion gyrfa at y dyfodol
  • Tua 1,000 o eiriau yn amlinellu unrhyw weithgareddau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg neu Fathemateg (STEM) y mae’r myfyriwr yn cymryd rhan ynddynt
  • 500 gair yn egluro sut rydych chi'n meddwl y gall STEM a Pheirianneg gyfrannu at yr agenda cynaliadwyedd yng Nghymru
  • Datganiad o’ch athro neu beiriannwr cyswllt yn cefnogi eich cais

 

Ewch i'n hadran adnoddau i lawrlwytho’r templed Cynnig. Dylid ei gyflwyno mewn e-bost i submissions@eesw.org.uk neu ei bostio i EESW, Waterton Centre, Bridgend, CF31 3WT erbyn dydd Gwener 22 Hydref 2021

Gwahoddir ymgeiswyr dethol i alwad gyfweliad rithwir i drafod eu cais a pham y credant y dylent fod yn Fyfyriwr y Flwyddyn EESW 2021.

Pob lwc!

Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn EESW 2020

Ken Skates MS yn cyflwyno Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn EESW 2020

Gallwch ddarllen mwy a gwylio'r fideo llawn yma