Oes gennych chi ddiddordeb gweithio gyda ni?

 

 

Swyddi Gwag Swyddogion Prosiect

Mae gennym y swyddi tymor penodol amser llawn ar gael hyd 31 Rhagfyr 2022 ar gyfer prosiectau i'w cyflawni mewn nifer o awdurdodau lleol, fel isod. Bydd swyddi wedi'u lleoli gartref ond bydd angen teithio i ysgolion i ddarparu gweithgareddau a mynychu digwyddiadau. I wneud cais am unrhyw un o'r rolau isod, lawrlwythwch ein ffurflen gais a sicrhau eich bod yn cyfeirio at y disgrifiad swydd perthnasol.

 

Trawsnewid Meddyliau Ifanc Am Yfory

Ariennir y prosiect hwn gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU.1 x Cyflenwr Prosiect - Pen-y-bont ar Ogwr

Anfonwch y Trawsnewid Meddyliau Ifanc ar gyfer Cais Yfory ffurflen cyfle cyfartal a chopi o'ch CV at info@stemcymru.org.uk.

 

Cysylltu Athrawon â Diwydiant

Ariennir y prosiect hwn gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU.

1 x Swyddog Prosiect- Bridgend/RCT

Anfonwch y Ffurflen Gais Cysylltu Athrawon â Diwydiant wedi'i chwblhau a ffurflen cyfle cyfartal a chopi o'ch CV at info@stemcymru.org.uk.

 

 

Darparwr Gweithgareddau De Cymru

Ar hyn o bryd, mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru Cyf (EESW) yn chwilio am Darparwr Gweithgareddau De Cymru, a fydd yn gweithio dan oruchwyliaeth y Rheolwr Gweithgareddau a’r Prif Swyddog Gweithredol i ddatblygu gweithgareddau ar gyfer Prosiect STEMCymru 2 a darparu gweithgareddau STEM cyffrous ac ysgogol mewn ysgolion.

 

Contract cyfnod penodol tan 31 Mawrth 2023.

 

Fel Darparwr Gweithgareddau, byddwch yn gyfrifol am ddarparu gweithgareddau amrywiol STEM mewn ysgolion.  Byddwch yn cyflwyno sesiynau i grwpiau o ddisgyblion yn eu hysgolion, yn ogystal â chynorthwyo'r Rheolwr Gweithgareddau a darparwyr eraill i ddatblygu gweithgareddau newydd STEM i'w cyflenwi ledled Cymru.

 

Mae'r swydd hon yn addas ar gyfer gweithwyr addysgu proffesiynol neu'r rhai sy'n edrych i weithio ym maes Addysg.

 

Cofiwch ddarllen y Disgrifiad Swydd  cyn gwneud cais am y swydd hon.

 

Yr oriau gwaith fydd 37.5 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener, a byddwch wedi'ch lleoli yng Nghanolfan Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr/eich cartref eich hun (yn dibynnu ar leoliad). Mae'r swydd hon hefyd yn addas ar gyfer gweithio rhan-amser os oes angen.  Bydd angen teithio ledled Cymru fel rhan o'r rôl hon, ac mae'ch cludiant eich hun yn hanfodol.  Hyd at £26,000 y flwyddyn yw'r cyflog (yn dibynnu ar brofiad), a 28 diwrnod o wyliau (gan gynnwys gwyliau banc).

I lawrlwytho'r Disgrifiad Swydd y Ffurflen Gais , a'r Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeisydd ewch i https://www.stemcymru.org.uk/cartref/adnoddau

Anfonwch y ffurflen gais a'r ffurflen cyfle cyfartal gyflawn a chopi o'ch CV i info@stemcymru.org.uk erbyn am hanner dydd am Dydd Iau 14 Gorffennaf 2022. DS: nid ydym yn derbyn ceisiadau oni bai eich bod wedi cwblhau'r dogfennau a llofnodi'r datganiad ar y ffurflen gais.

Mae'r swydd hon wedi'i hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, ar gyfer Prosiect STEMCymru II (80726) a Chyfarwyddiaeth Addysg Llywodraeth Cymru.

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Os hoffech wirfoddoli gydag EESW, darganfyddwch fwy o wybodaeth yma.