Oes gennych chi ddiddordeb gweithio gyda ni?

Nid oes gennym unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd.

 

Cydlynydd a Chyflenwr Gweithgareddau'r Gogledd – Hysbyseb Swydd

Ar hyn o bryd, mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru Cyf (EESW) yn chwilio am Gydlynydd a Chyflenwr Gweithgareddau ar gyfer rhanbarth y Gogledd a fydd yn gweithio dan oruchwyliaeth y Prif Swyddog Gweithredol a'r Rheolwr Gweithgareddau i gydlynu a chyflwyno gweithgareddau STEM Cymru2 a sefydlu a chynnal Prosiectau 6ed Dosbarth EESW yn rhanbarth y Gogledd. Contract cyfnod penodol tan 31 Mawrth 2021 fydd hwn i ddechrau (gyda'r posibilrwydd o'i ymestyn hyd at fis Mehefin 2023 yn dibynnu ar gyllid).

Fel Cydlynydd y Gogledd, byddwch yn sicrhau bod cysylltiadau digonol rhwng ysgolion a chwmnïau'r Gogledd ac yn cynnal cymorth a chefnogaeth i'r partneriaethau.

Cofiwch ddarllen y Disgrifiad Swydd cyn gwneud cais am y swydd hon.

Yr oriau gwaith fydd 37.5 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener, a byddwch wedi'ch lleoli mewn swyddfa yn y Gogledd/eich cartref eich hun (yn dibynnu ar leoliad). Bydd angen teithio ledled Cymru fel rhan o'r rôl hon, ac mae'ch cludiant eich hun yn hanfodol. Hyd at £32,000 y flwyddyn (yn dibynnu ar brofiad), a 28 diwrnod o wyliau (gan gynnwys gwyliau banc)

I lawrlwytho'r Disgrifiad Swydd, y Ffurflen Gais, y Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal a'r Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeisydd ewch i https://www.stemcymru.org.uk/cartref/adnoddau/swyddi-gwag/

Anfonwch y ffurflen gais a'r ffurflen cyfle cyfartal gyflawn a chopi o'ch CV i info@stemcymru.org.uk erbyn dydd Gwener 18 Medi 2020 am hanner dydd. DS: nid ydym yn derbyn ceisiadau oni bai eich bod wedi cwblhau'r dogfennau a llofnodi'r datganiad ar y ffurflen gais.

Cynhelir cyfweliadau yn ystod wythnos 5 Hydref 2020.

Mae'r swydd hon wedi'i hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, ar gyfer Prosiect STEMCymru II (80726) a Chyfarwyddiaeth Addysg Llywodraeth Cymru.

Darparwr Gweithgareddau / Cynrychiolydd Ardal y De-orllewin - Hysbyseb Swydd

Ar hyn o bryd, mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru Cyf (EESW) yn chwilio am Gydlynydd a Darparwr Gweithgareddau ar gyfer rhanbarth y De-orllewin, a fydd yn gweithio dan oruchwyliaeth y Prif Swyddog Gweithredol a'r Rheolwr Gweithgareddau i gydlynu a chyflwyno gweithgareddau STEM Cymru2 a sefydlu a chynnal Prosiectau 6ed Dosbarth EESW yn rhanbarth y De orllewin. Contract cyfnod penodol tan 30 Mawrth 2021 i ddechrau (gyda'r posibilrwydd o'i ymestyn hyd at fis Mehefin 2023 yn dibynnu ar gyllid).

Fel Darparwr Gweithgareddau, byddwch yn gyfrifol am ddarparu gweithgareddau amrywiol STEM mewn ysgolion. Byddwch yn cyflwyno sesiynau i grwpiau o ddisgyblion yn eu hysgolion, yn ogystal â chynorthwyo'r Rheolwr Gweithgareddau a darparwyr eraill i ddatblygu gweithgareddau newydd STEM i'w cyflenwi ledled Cymru.

Cofiwch ddarllen y Disgrifiad Swydd cyn gwneud cais am y swydd hon.

Yr oriau gwaith fydd 37.5 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener, a byddwch wedi'ch lleoli yng Nghanolfan Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr/eich cartref eich hun (yn dibynnu ar leoliad). Bydd angen teithio ledled Cymru fel rhan o'r rôl hon, ac mae'ch cludiant eich hun yn hanfodol. Hyd at £26,000 y flwyddyn yw'r cyflog (yn dibynnu ar brofiad), a 28 diwrnod o wyliau (gan gynnwys gwyliau banc).

I lawrlwytho'r Disgrifiad Swydd, y Ffurflen Gais, y Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal a'r Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeisydd ewch i https://www.stemcymru.org.uk/cartref/adnoddau/swyddi-gwag/

Anfonwch y ffurflen gais a'r ffurflen cyfle cyfartal gyflawn a chopi o'ch CV i info@stemcymru.org.uk erbyn dydd Gwener 18 Medi 2020 am hanner dydd. DS: nid ydym yn derbyn ceisiadau oni bai eich bod wedi cwblhau'r dogfennau a llofnodi'r datganiad ar y ffurflen gais.

Cynhelir cyfweliadau yn ystod wythnos 5 Hydref 2020.

Mae'r swydd hon wedi'i hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, ar gyfer Prosiect STEMCymru II (80726) a Chyfarwyddiaeth Addysg Llywodraeth Cymru.

 

 

 

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Os hoffech wirfoddoli gydag EESW, darganfyddwch fwy o wybodaeth yma.