Oes gennych chi ddiddordeb gweithio gyda ni?

Nid oes gennym unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd.

 

Darparwr Gweithgareddau (F1 mewn Ysgolion) Gorchudd Mamolaeth - Hysbyseb Swydd 

Ar hyn o bryd, mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru Cyf (EESW) yn chwilio am Darparwr Gweithgareddau (F1 mewn Ysgolion), a fydd yn Gweithio gyda'r Rheolwr Gweithgareddau i ddatblygu agwedd F1 mewn Ysgolion o Brosiect STEMCymru II, darparu gweithgareddau STEM cyffrous ac ysgogol mewn ysgolion a datblygu syniadau newydd gydol oes y prosiect.

Mae hyn i ddechrau ar gontract absenoldeb mamolaeth tymor penodol tan 31 Mawrth 2021 (gyda'r posibilrwydd o estyniad yn dibynnu ar gyllid).

Cofiwch ddarllen y Disgrifiad Swydd cyn gwneud cais am y swydd hon.

Yr oriau gwaith fydd 37.5 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener, a byddwch wedi'ch lleoli mewn Canolfan Waterton/eich cartref eich hun (yn dibynnu ar leoliad). Bydd angen teithio ledled Cymru fel rhan o'r rôl hon, ac mae'ch cludiant eich hun yn hanfodol.  Hyd at £26,000 y flwyddyn yw'r cyflog (yn dibynnu ar brofiad), a 28 diwrnod o wyliau (gan gynnwys gwyliau banc).

I lawrlwytho'r Disgrifiad Swydd, y Ffurflen Gais, y Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal a'r Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeisydd ewch i https://www.stemcymru.org.uk/cartref/adnoddau/swyddi-gwag/

Anfonwch y ffurflen gais a'r ffurflen cyfle cyfartal gyflawn a chopi o'ch CV i info@stemcymru.org.uk erbyn Mercher 6 Ionawr 2021 am hanner dydd. DS: nid ydym yn derbyn ceisiadau oni bai eich bod wedi cwblhau'r dogfennau a llofnodi'r datganiad ar y ffurflen gais.

Cynhelir cyfweliadau wythnos yn dechrau 11eg Ionawr 2021.

Mae'r swydd hon wedi'i hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, ar gyfer Prosiect STEMCymru II (80726) a Chyfarwyddiaeth Addysg Llywodraeth Cymru.

 

 

 

 

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Os hoffech wirfoddoli gydag EESW, darganfyddwch fwy o wybodaeth yma.