Ysgol Gyfun Emlyn – enillwyr Cystadleuaeth Ranbarthol Cynghrair Lego Cymru!

Dangosodd disgyblion o bob cwr o’r De eu sgiliau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemategol (STEM) yn nhwrnamaint rhanbarthol Cynghrair FIRST LEGO yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe heddiw.

Bu timau o ddisgyblion o saith ysgol yn cystadlu yn erbyn ei gilydd drwy raglennu robot LEGO Mindstorms i gyflawni cyfres o weithredoedd ar y thema Ffyrnigrwydd Natur. Aseswyd pob un ar eu sgiliau ymchwil a chyflwyno a gwerthoedd craidd eraill fel gwaith tîm.

Trefnodd Cynllun Addysg Beirianneg Cymru’r digwyddiad hwn yn y De am y tro cyntaf eleni i gefnogi ac ehangu’r gystadleuaeth yng Nghymru a dangos manteision gyrfaoedd ym meysydd Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg i bobl ifanc. Y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (IET) yw partner gweithredol Cynghrair FIRST LEGO.

Meddai Bob Carter, Prif Swyddog Gweithredol Cynllun Addysg Beirianneg Cymru: “Rydyn ni’n falch o gydweithio â Technocamps ac IET i ddatblygu’r her gyffrous hon ar gyfer ein disgyblion yng Nghymru”.

Enillydd y wobr pencampwr oedd Team Deathbot almost 2000 o Ysgol Gyfun Emlyn. Enillodd Team Aftermath o Ysgol Dyffryn Aman wobrau am Berfformiad Robot a gwaith Prosiect. Enillodd Team Vortex o Ysgol Lewis Pengam wobr am Ddylunio Robot ac roedd Ysgol Gynradd Romilly yn fuddugol yn y categori Gwerthoedd Craidd, gan ennill cwpan Lego.

Ysgol Gyfun Emlyn (V2)

Dim ond wyth wythnos oedd gan bob ysgol i baratoi ar gyfer y digwyddiad, a dyma’r tro cyntaf i rownd derfynol ranbarthol Cynghrair First Lego gael ei chynnal yng Nghymru. Roedd yr ysgolion a gymerodd ran yn cynnwys Ysgol Gynradd Tregatwg, Ysgol Gynradd Romilly, Ysgol Lewis Pengam, Ysgol Bro Dewi, Ysgol Gyfun Emlyn, Ysgol Dyffryn Aman ac Ysgol Gyfun Treforys.

Roedd hon yn un o 24 o rowndiau terfynol a oedd yn cael eu cynnal ledled y DU a bydd yr enillwyr yn mynd ymlaen i Rown Derfynol Genedlaethol ym mis Ionawr 2014. Yna, bydd enillydd Gwobr Pencampwr y Rownd Derfynol Genedlaethol yn mynd ymlaen i gynrychioli’r DU ac Iwerddon mewn Rownd Derfynol Ryngwladol yn ddiweddarach yn 2014.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *