Ysgol Brynrefail, Llanrug yn cynrychioli’r DU ym Malaysia

Mae tîm o egin beirianwyr sy’n ferched i gyd yn cynrychioli Cymru yn Rownd Derfynol Her F1 mewn Ysgolion ym Malaysia, 2017.

Mae’r tîm – Eleanor Edwards-Jones, Beca Jones, Jessica Pritchard, Tesni Smith, Anna Thomas ac Elin Worth – yn ddisgyblion ym Mlwyddyn 11 Ysgol Brynrefail, Gwynedd ac yn astudio TGAU mewn Dylunio a Thechnoleg a Gwyddoniaeth.

Mae’r disgyblion, a elwir yn “Team Falcon Force”, yn mynd ar y daith 6,640 milltir unwaith mewn oes i Malaysia ar ôl curo chwe ysgol arall i ennill rownd derfynol rhanbarth y Gogledd ym mis Ebrill. Cynllun Addysg Beirianneg Cymru sy’n cynnal Her F1 mewn Ysgolion yng Nghymru ac mae wedi darparu cymorth mentora a chefnogaeth i’r tîm gydol eu taith yn y gystadleuaeth.

Aeth y tîm ymlaen i fod y Tîm Gorau o Gymru yn y rowndiau cenedlaethol yn Silverstone, gan gael eu beirniadu gan arbenigwyr F1 o Mercedes a McLaren, ymhlith beirniaid eraill.Tim F1 Falcon Force Ysgol Brynrefail Llanrug

Enwebwyd y tîm am y wobr “Menywod mewn yn y Campau Moduro” hefyd am ddylunio’r car model F1 cyflymaf yng Nghymru, gyda’r car yn dod yn 9fed yn y DU.

Bu’r merched yn gweithio’n galed yn eu hawr ginio a dros y gwyliau i ddylunio a chynhyrchu’r car – gydag ‘ychydig’ o gymorth gan Mr Paul Griffiths, eu Hathro Dylunio a Thechnoleg.

Roedd y prosiect yn cynnwys gwneud cyflwyniad llafar i feirniaid, eu car yn pasio prawf craffu, rasio’r car wedi’i bweru gan ganister nwy ar hyd trac 20 metr ac yn erbyn cystadleuwyr eraill. Lluniwyd portffolio peirianneg hefyd, a daethpwyd o hyd i noddwyr gan godi’r £17,000 angenrheidiol i’r chwech ohonynt deithio i Malaysia.

Mae’n amlwg bod Team Falcon Force wedi llwyddo i godi’r £17,000 oedd ei angen gan eu bod yn dechrau ar wythnos o gystadlu yn Kuala Lumpur yn erbyn 42 o dimau o bob cwr o’r byd!

Ewch amdani Team Falcon Force!

Dilynwch nhw ar TWITTER i gael rhagor o wybodaeth a lluniau: @falconforce2017

Llongyfarchiadau, dymuniadau gorau a phob lwc!

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *