Pobl Ifanc yn Arddangos Eu Sgiliau Peirianneg i Brif Weinidog Cymru, y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones yn Ffair Big Bang y De.

Ddydd Llun 16 Mawrth 2015, ar ddechrau Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2015, daeth cannoedd o ddisgyblion ysgol ynghyd yng Nghanolfan Gynadledda’r Celtic Manor, Casnewydd i gymryd rhan, gweld a chystadlu yn Ffair Big Bang De Cymru, a drefnwyd gan STEMCymru/Cynllun Addysg Beirianneg Cymru (EESW).

Daeth myfyrwyr rhwng 8 a 18 oed i’r digwyddiad undydd i gystadlu mewn cystadlaethau o bob math, oll yn canolbwyntio ar Beirianneg:

Western Power TeamBu 69 o dimau o fyfyrwyr ‘Lefel A’ yn arddangos eu prosiectau Peirianneg sydd wedi cael eu cyflawni gyda chwmnïau lleol a chenedlaethol. Cafodd pob prosiect ei feirniadu ar y diwrnod a dyfarnwyd gwobrau i’r enillwyr ym mhob un o’r 16 categori gwahanol megis “Y defnydd gorau o beirianneg a thechnoleg” a’r “Ateb mwyaf arloesol i’r prosiect”. Noddwyd pob gwobr gan gwmnïau a sefydliadau fel General Dynamics a’r Adran Addysg a Sgiliau.

Bu disgyblion ysgolion cynradd iau yn cystadlu yn Rowndiau Terfynol De Cymru yr Her F1 i Ysgolion Cynradd. Bu timau o ddisgyblion yn cynllunio a gwneud ceir model a fu’n rasio ar y diwrnod ar drac 20 metr. Roedd pob tîm yn arddangos eu proses ddylunio hefyd ac yna’n rhoi cyflwyniad llafar i’r beirniaid. Noddwyd y gwobrau gan gwmnïau lleol.

Roedd cant a mil o arddangosiadau ac arddangosion diddorol a chyffrous yn seiliedig ar thema Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM). Yn eu plith roedd arddangosiadau gan gwmnïau ac adrannau Prifysgol perthnasol. Roedd un her ryngweithiol boblogaidd gan C.I.T.B. yn gofyn i gystadleuwyr adeiladu model o bont geblau 15-metr o hyd, yn seiliedig ar yr un dyluniad ag Ail Bont Hafren. Wrth iddynt fynd i’r afael â’r dasg, cafodd y cystadleuwyr y cyfle i ddarganfod mwy am yr holl gyfleoedd gyrfa sydd gan y diwydiant i’w cynnig.

Roedd ceir Jaguar i’w gweld yno a bu Tîm Rasio Prifysgol Caerdydd yn arddangos efelychydd rasio rhyngweithiol newydd a fu’n boblogaidd tu hwnt. Yn dilyn yr un thema, sef cyflymder, roedd model maint llawn o’r Bloodhound Supersonic Car i’w weld sy’n gobeithio torri record byd cyflymder ar y tir cyn bo hir, yn y gobaith y bydd yn cyrraedd cyflymder o 1000 milltir yr awr!

Dechreuodd y seremoni wobrwyo am 2:00pm gyda Rebecca John o BBC Cymru yn cyhoeddi’r buddugwyr.

Ymwelodd Prif Weinidog Cymru, y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones, â’r digwyddiad a gwnaeth pob un o’r arddangosion gryn argraff arno.

Daeth yr Athro Julie Williams CBE FLSW, Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru, i’r digwyddiad hefyd a chyflwyno un o’r gwobrau, a noddwyd gan yr Adran Addysg a Sgiliau am “Y defnydd gorau o wyddoniaeth”.

Daeth y diwrnod i ben gyda derbyniad i Enillwyr Gwobrau, lle daeth yr enillwyr ynghyd i arddangos eu prosiectau i beirianwyr, cyfranogwyr a’r rhieni a’r athrawon a oedd yno.

Llongyfarchiadau i enillwyr gwobrau EESW – De Cymru 2014-2015

19 Whitchurch High 1 1 (reduced)Y Perfformiad Cyffredinol Gorau gan Dîm (Noddwyd gan General Dynamics)

Tîm 19 – Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd 1 gweithio gyda Labordy Mellt Morgan-Botti Laboratory – Prifysgol Caerdydd

Yr Ateb Gorau gan Goleg (Noddwyd gan Industry Wales) 

Tîm 41 – Coleg Sir Benfro, gweithio gyda Dragon LNG

Defnydd Gorau o Beirianneg a Thechnoleg (Noddwyd gan Institution of Engineering and Technology)

Tîm 60 – Ysgol Tregwyr 1, gweithio gyda Materials Live

Gwerthfawrogiad Gorau o Faterion Diogelwch (Noddwyd gan Institution of Mechanical Engineers)

Tîm 26 – Ysgol Dyffryn Taf, gweithio gyda Princes Gate Water

Cynllun Peirianneg Gorau (Noddwyd gan Murco)

Tîm 4 – Ysgol Brynteg 2, gweithio gyda Spectrum Technologies

Y Gwerthfawrogiad Gorau o Ynni (Noddwyd gan National Grid)

Tîm 39 – Ysgol Rougemont 2, gweithio gyda National Grid

Y Defnydd Mwyaf Effeithiol o TG (Noddwyd gan Ortho Clinical Diagnostics)

Tîm 30 – Ysgol Caldicot, gweithio gyda Orb Electrical Steels

3 Brynteg 1 3 (reduced)Y Cyflwyniad Mwyaf Effeithiol o’r Ateb a Ddewiswyd (Noddwyd  gan RWE npower)

Tîm 3 – Ysgol Brynteg 1, gweithio gyda Spectrum Technologies

 

 

Prototype neu’r Model Gweithredol Gorau (Noddwyd gan South Wales Institute of Engineers Education Trust)

Tîm 37 – Ysgol Gyfun Caerllion 2, gweithio gyda Zodiac Aerospace

Y Prosiect gyda’r Potensial Masnachol Mwyaf (Noddwyd gan TATA Steel)

Tîm 63 – Ysgol Gyfun Gŵyr, gweithio gyda Schaeffler

Gwerthfawrogiad Gorau o Faterion Amgylcheddol (Noddwyd gan Valero)

Tîm 62 – Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, gweithio gyda Power & Water

Yr Ateb Mwyaf Arloesol i Brosiect (Noddwyd gan Welsh Government)

Tîm 34 – Ysgol Trefynwy, gweithio gyda Renishaw

Gwerthfawrogiad Gorau o Wyddoniaeth (Noddwyd gan Welsh Government Department for Education and Skills)

Tîm 61 -Ysgol Tregwyr 2, gweithio gyda Materials Live

5 Best Application of Mathematics (reduced)Gwerthfawrogiad Gorau o Mathemateg (Noddwyd gan Welsh Institute of Mathematics and Computational Sciences)

Tîm 5 – Ysgol Gyfun Cynffig, gweithio gyda Sony UK TEC

Adroddiad Ysgrifenedig Gorau (Noddwyd gan WJEC)

Tîm 31 – Haberdashers’ Monmouth School for Girls, gweithio gyda Network Rail

Y Defnydd Mwyaf Arloesol o Dechnoleg sydd yn bod Eisoes (Noddwyd gan Zodiac Aerospace)

Tîm 35 – Ysgol Gyfun Ystalyfera, gweithio gyda Weartech

 Llongyfarchiadau i enillwyr Her Gynradd Ysgolion F1, De Cymru 2015

Tîm dibrofiad gorau (Noddwyd  gan SWIEET 2007) – Ysgol Gynradd Gwyrosydd, Adrenaline

Cynllun car gorau  (Noddwyd  gan SWIEET 2007) – Ysgol Gynradd Pontnewynydd, TEAM POISON DART

Cynhyrchu’r car gorau (Noddwyd  gan SWIEET 2007) – Mynydd Cynffig Junior School, Cynffig Comets

Car cyflymaf (Noddwyd  gan SWIEET 2007) – Ysgol Gynradd Trelales, TAZER

20 1st Place Overall Pont Poison Dart (reduced)

Defnydd gorau o CAD  (Noddwyd  gan Schaeffler) – Ysgol Gynradd Coety, Vortex

Cyflwyniad llafar gorau  (Noddwyd  gan Fforwm Modurol Cymru)- Ysgol Gynradd Groes, Super Speedy

Amser ymateb cyflymaf (Noddwyd  gan Canolfan Ansawdd Cymru) – Cwmdar County Primary School, Cwmdare Racing team 2015

Portffolio ac arddangosfa pit gorau  (Noddwyd  gan Canolfan Ansawdd Cymru) – Ysgol Gynradd Caedraw, The Eliminators

Delwedd tîm gorau (Noddwyd  gan Control 2K) – Ysgol Gynradd Porthcawl, Porthcawl Power

2il safle cyffredinol (Noddwyd  gan TATA Steel) – Ysgol Gynradd Caedraw, The Eliminators

Safle 1af cyffredinol  (Noddwyd  gan TATA Steel) – Ysgol Gynradd Pontnewynydd, TEAM POISON DART

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *