Pobl Ifanc yn Arddangos eu Sgiliau Peirianneg yn Ffair Big Bang y Gogledd.

Ddydd Mercher 25 Mawrth 2015 daeth cannoedd o ddisgyblion ysgol ynghyd yn Venue Cymru yn Llandudno i gymryd rhan, gweld a chystadlu yn Ffair Big Bang y Gogledd, a drefnir gan STEMCymru/Cynllun Addysg Beirianneg Cymru (EESW).

Daeth myfyrwyr rhwng 8 a 18 oed i’r digwyddiad undydd i gystadlu mewn cystadlaethau o bob math, oll yn canolbwyntio ar Beirianneg:

15 Coleg Menai B (Reduced)Bu timau o fyfyrwyr ‘Lefel A’ yn arddangos eu prosiectau Peirianneg sydd wedi cael eu cyflawni gyda chwmnïau lleol a chenedlaethol. Cafodd pob prosiect ei feirniadu ar y diwrnod a dyfarnwyd gwobrau i’r enillwyr mewn sawl categori gwahanol megis “Y Defnydd Gorau o Beirianneg a Thechnoleg” ac “Ateb Mwyaf Arloesol i’r Prosiect”. Noddwyd pob gwobr gan gwmnïau a sefydliadau fel Airbus a’r Adran Addysg a Sgiliau.

Bu disgyblion ysgolion cynradd iau yn cystadlu yn Rowndiau Terfynol Her F1 y Gogledd i Ysgolion Cynradd. Bu timau o ddisgyblion yn cynllunio a gwneud ceir model a fu’n rasio ar y diwrnod ar drac 20 metr. Roedd pob tîm yn arddangos eu proses ddylunio ac yna’n rhoi cyflwyniad llafar i’r beirniad . Noddwyd y gwobrau gan gwmnïau lleol.

Roedd llawer mwy o arddangosiadau ac arddangosion rhyngweithiol diddorol a chyffrous yn seiliedig ar thema Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM). Yn eu plith roedd arddangosiadau gan gwmnïau ac adrannau Prifysgol perthnasol. Roedd un her boblogaidd gan C.I.T.B. yn gofyn i gystadleuwyr adeiladu model o bont geblau 15-metr o hyd, yn seiliedig ar yr un dyluniad ag Ail Bont Hafren. Wrth iddynt fynd i’r afael â’r dasg, cafodd y cystadleuwyr y cyfle i ddarganfod mwy am yr holl gyfleoedd gyrfa sydd gan y diwydiant i’w cynnig.

Roedd car heddlu yn cynnwys pob math o dechnoleg fodern anhygoel yn cael ei arddangos yn ogystal â nifer o geir rasio a cheir ralïo. Yn dilyn yr un thema, sef cyflymder, roedd model maint llawn o’r Bloodhound Supersonic Car i’w weld sy’n gobeithio torri record byd cyflymder ar y tir cyn bo hir, yn y gobaith y bydd yn cyrraedd cyflymder o 1000 milltir yr awr!

Cyflwynwyd y gwobrau gan Sian Parry Huws.

Llongyfarchiadau i enillwyr gwobrau EESW – Gogledd Cymru 2014-2015

Y Defnydd Gorau o Beirianneg a Thechnoleg (Noddwyd gan Airbus UK)

Tîm 4 – Ysgol Uwchradd Glan Clwyd gweithio gyda PPM Technology

Y Gwerthfawrogiad Gorau o Ynni (Noddwyd gan Pŵer Niwclear Horizon)

Tîm 13 – Ysgol Maes Garmon gweithio gyda Smurfit Kappa

18 Best Application of Science B (reduced)Y Gwerthfawrogiad gorau o faterion diogelwch (Noddwyd gan IET)

Tîm 17 – Ysgol Friars 1 gweithio gyda Academi Ffotoneg Cymru @ Bangor (PAWB)

Y Defnydd Gorau o Egwyddorion Peirianneg Fecanyddol (Noddwyd gan ImechE)

Tîm 15 – Coleg Menai gweithio gyda Llanberis Lakeside Railway

Y Cynllun Arloesol neu Addasedig Gorau (Noddwyd gan Siemens)

Tîm 18 – Ysgol Friars 2 gweithio gyda Academi Ffotoneg Cymru @ Bangor (PAWB)

Yr Ateb Mwyaf Arloesol i’r Prosiect (Noddwyd gan Llywodraeth Cymru)

Tîm 11 – Holywell High School 2 gweithio gyda UPM Shotton Paper

Y Defnydd Gorau o Wyddoniaeth (Noddwyd gan Llywodraeth Cymru – DfES)

Tîm 18 – Ysgol Friars 2 gweithio gyda Academi Ffotoneg Cymru @ Bangor (PAWB)

Llongyfarchiadau i enillwyr Her Gynradd Ysgolion F1, Gogledd Cymru 2015

Cynllun car gorau – Nannerch VCP School, Tîm SONIC

Cynhyrchu’r car gorau – Ysgol Llywelyn, Pinnacle

Car cyflymaf – Ysgol Bro Gwydir, Rapid Rwsters

8 First Place Overall B (reduced)Defnydd gorau o CAD (Noddwyd gan Lightcliffe Skoda) – Ysgol Deganwy, Vortex

Cyflwyniad llafar gorau (Noddwyd gan Richard Williams Deganwy Ltd)- Nannerch VCP School, Cozmic

Amser ymateb cyflymaf – Ysgol Llanddulas, Flaming Phoenix

Portffolio ac arddangosfa pit gorau – Ysgol Deganwy, Vortex

Delwedd tîm gorau (Noddwyd gan Conwy Landrover) –  Ysgol Llywelyn, Pinnacle

2il safle cyffredinol (Noddwyd gan TATA Steel) – Ysgol Bro Gwydir, Rapid Rwsters

Safle 1af cyffredinol (Noddwyd gan TATA Steel) – Ysgol Llanddulas, Flaming Phoenix

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *