Myfyriwr Blwyddyn 12 o Ysgol Friars yn ennill Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn EESW Dr Tom Parry Jones!

Bob blwyddyn, mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru yn cynnwys oddeutu 600 o fyfyrwyr blwyddyn 12 mewn prosiect peirianneg sy’n gysylltiedig â chwmni lleol.

Mae’r wobr er cof am y diweddar Dr Tom Parry Jones (1935-2013) a oedd yn un o ymddiriedolwyr Cynllun Addysg Beirianneg Cymru am 20 mlynedd. Roedd Tom yn entrepreneur ac arloeswr o fri, a sefydlodd Lion Laboratries yng Nghaerdydd ym 1967 ac a gyfrannodd yn sylweddol at ddatblygu’r anadliedydd electronig ochr ffordd sy’n cael ei ddefnyddio gan yr heddlu ledled y byd. Bydd Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn Dr Tom Parry Jones yn cael ei gefnogi gan ei weddw, Mrs Raj W Jones.

Gwahoddwyd myfyrwyr o bob cwr o Gymru a gymerodd ran ym mhrosiect chweched dosbarth EESW y llynedd i gyflwyno ffurflen gais, yn nodi manylion eu profiad blaenorol â phynciau STEM a sut y gallent gyfrannu at Economi Cymru. Roedd llawer o geisiadau rhagorol a chyfwelwyd saith.

Gwahoddwyd y tri enwebai i Ginio Rhwydweithio Aelodau Fforwm Cerbydau Modur Cymru yng Ngwesty’r Vale, Hensol ar 4 Rhagfyr a chyflwynwyd y gwobrau gan Edwina Hart AC, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth.

DINNER086

Bu’r enillydd, Angus Coyne-Grell o Ysgol Friars, yn gweithio gyda’r Academi Ffotoneg ym Mhrifysgol Bangor ar brosiect o’r enw “Mesurydd Cyfradd Llif Anadl Ffotoneg a weithredir â Laser”. Bydd yn derbyn £800 tuag at ei ffioedd prifysgol ar gyfer astudio pwnc STEM.

Meddai Angus “Mae hyn yn anhygoel, diolch o galon i EESW a Mrs Jones am fy newis fel Myfyriwr y Flwyddyn EESW Dr Tom Parry Jones 2014. Hoffwn ddiolch i fy athro, Huw Smith, hefyd a’n swyddog cyswllt peirianneg yn y Brifysgol, Ray Davies, am eu cefnogaeth gydol y prosiect. I gloi, hoffwn ddiolch i EESW am roi’r cyfle i mi ac aelodau’r tîm gymryd rhan yn y prosiect hwn. Mae’r gwaith maen nhw’n ei wneud yn codi proffil peirianneg ar lefel ysgol uwchradd yn wych ac os nad ydych chi eisoes yn gweithio gydag EESW, ewch ati i wneud hynny.”

WAF-DINNER008 (reduced)

 

Yn ail a thrydydd yn y gystadleuaeth roedd Ruth Harvey o Goleg Gŵyr Abertawe a fu’n gweithio gyda Tidal Lagoon ar brosiect “Canfod Ffyrdd Amgen i Gynhyrchu Trydan Cynaliadwy drwy ddefnyddio Algâu Macro” a Callum Jones o Ysgol Friars a fu hefyd yn gweithio ar “Mesurydd Cyfradd Llif Anadl Ffotoneg a weithredir â Laser” gyda’r Academi Ffotoneg ym Mhrifysgol Bangor.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *