Myfyriwr Blwyddyn 12 o Ysgol Uwchradd Caerdydd yn ennill Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn EESW Dr Tom Parry Jones!

Pob blwyddyn, mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru (EESW) yn cynnwys oddeutu 600 o fyfyrwyr blwyddyn 12 mewn prosiect peirianneg sy’n gysylltiedig â chwmni lleol.

Mae’r wobr er cof am y diweddar Dr Tom Parry Jones (1935-2013), un o ymddiriedolwyr Cynllun Addysg Beirianneg Cymru am 20 mlynedd. Roedd Tom yn entrepreneur ac arloeswr o fri, a sefydlodd Lion Laboratries yng Nghaerdydd ym 1967, a gyfrannodd yn sylweddol at ddatblygu’r anadliedydd electronig ochr ffordd sy’n cael ei ddefnyddio gan yr heddlu ledled y byd. Bydd Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn Dr Tom Parry Jones yn cael ei gefnogi gan ei weddw, Mrs Raj W Jones.

Gwahoddwyd myfyrwyr ar draws Gymru a gymerodd ran ym mhrosiect chweched dosbarth EESW llynedd i gyflwyno ffurflen gais, yn nodi manylion eu profiad blaenorol â phynciau STEM a sut y gallent gyfrannu at economi Cymru. Roedd llawer o geisiadau rhagorol a chyfwelwyd wyth.

Gwahoddwyd y tri enwebai i Ginio Rhwydweithio Aelodau Fforwm Cerbydau Modur Cymru yng Ngwesty’r Vale yn Hensol ar 8fed Rhagfyr a chyflwynwyd y gwobrau gan Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith.

Winners 2016

Gweithiodd yr enillydd, Bethan Wilkinson o Ysgol Uwchradd Caerdydd, gyda SolviQ ar brosiect o’r enw “Amrywio Amledd”. Bydd yn derbyn £800 tuag at ei ffioedd prifysgol ar gyfer astudio pwnc STEM.

Meddai Bethan “Diolch yn fawr i EESW am yr holl gyfleoedd rydych wedi rhoi I mi a fy athro, Mr Martlew, am fy annog I astudio peirianneg.  Diolch i SolviQ am eu cymorth.  Wnâi ddefnyddio’r wobr yma I symud ymlaen gyda fy addysg a fy ngyrfa”

Yn ail a thrydydd yn y gystadleuaeth oedd Kyle Greenland o Ysgol Gyfun Heolddu a fu’n gweithio gyda Continental Teves ar brosiect “Datblygu system cynhyrchu ynni seiliedig ar ddŵr sy’n darparu 24v DC hyd yn oed os yw’r pŵer yn methu” ac Alex Pilkington o Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth a fu’n gweithio gyda Cyngor Sir Caerfyrddion ar brosiect o’r enw “Ymchwilio i ddulliau o waredu clorin o byllau nofio”.

Dewisodd y dyfarnwyr Chelsie Walters o Ysgol Maes Y Gwendraeth am wobr ewyllysiol yn ogystal.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *