Yr enillwyr wedi’u cyhoeddi – Cystadleuaeth Wales Rally GB i Ysgolion 2014

Yr enillwyr wedi’u cyhoeddi – Cystadleuaeth Wales Rally GB i Ysgolion 2014

Wales Rally GB logo

Am yr ail flwyddyn yn olynol, mae EESW wedi trefnu’r Gystadleuaeth Wales Rally GB i Ysgolion ar ran Llywodraeth Cymru.  Cafwyd 160 o geisiadau o ysgolion o bob cwr o Gymru. Roedd yr ymgeiswyr yn gallu dewis un o ddau friff dylunio – Briff A oedd dylunio delweddau i’w hargraffu ar nwyddau’r rali gan Performance Clothing, Briff B oedd dylunio’r lifrai ar gyfer car ralïo a fyddai’n cymryd rhan yn Wales Rally GB. Cafodd yr 11 ymgeisydd ar y rhestr fer eu gwahodd i Ddigwyddiad Ymwybyddiaeth o Ddiwydiant Wales Rally GB i Ysgolion ar 13 Tachwedd, a drefnwyd i gyd-daro â rownd ddiwethaf Pencampwriaeth Ralïo’r Byd yr FIA yng ngogledd Cymru ar 13-16 Tachwedd.

Edwina Hart with Winners Reduced

Cawsant ddiwrnod gwych yn y digwyddiad a chyhoeddwyd yr enillwyr a chafodd y gwobrau eu cyflwyno gan Edwina Hart AC (Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth), Bob Cater (Prif Swyddog Gweithredol EESW) a Julie Jones (Performance Clothing). Yn ogystal, cyflwynodd Elfyn Evans ffotograff wedi’i lofnodi o’u dyluniad buddugol ar do ei M-Sport World Rally Team Ford Fiesta RS WRC i enillwyr Briff B.

Llongyfarchiadau i’r enillwyr:

Enillydd Briff A:

Kira Roberts                                                           Ysgol Esgob Vaughan

Brief B winner:

Philip Cuckson-Williams a Ross Slater                 Ysgol Uwchradd Dinbych

 

Llongyfarchiadau hefyd i’r rhai a gyrhaeddodd y rhestr fer:

Briff A:

Dyfed Jenkins-Davies     Ysgol Gyfun Bro Edern

Sophia Adams                  Ysgol Uwchradd Glan Clwyd

Carwyn Davies                 Ysgol Y Moelwyn

Briff B:

James Hughes                  Ysgol Uwchradd Pontypridd

Jordan Hart                      Ysgol Gyfun Gymunedol Rhisga

Lydia Harrison                 Ysgol Uwchradd Dewi Sant

Chloe Langford                Ysgol Sant Christopher (Gwobr ddewisol y beirniaid)

Lewis Evans                     Ysgol Sant Christopher (Gwobr ddewisol y beirniaid)

WRGB Kira Roberts    WRGB Phillip and Ross

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *