Ysgol Gynradd West Parkl – Tim Dynamite

Mae Ysgol Gynradd West Park ym mhentref Nottage, tua milltir o Borthcawl. Cafodd yr ysgol ei hadeiladu a’i hagor ym 1971, ac ers hynny mae wedi’i hymestyn i ymgorffori anghenion cynyddol yr ardal a’r gymuned gyfagos, gan agor meithrinfa bwrpasol, amser llawn. Yn 2008 a 2009 dyfarnwyd ‘Baner Werdd Eco-ysgolion’ a ‘gwobr rhagoriaeth TGCh Asiantaeth Cyfathrebu a Thechnoleg Addysgol Prydain’ i’r ysgol.

Mae tim o’r ysgol wedi cymryd rhan yn nosbarth Bloodhound Ysgolion Cynradd Her F1 Mewn Ysgolion am y tair blynedd diwethaf. Mae’r ysgol wedi mwynhau llwyddiant yn rowndiau terfynol y De yn ystod y cyfnod hwn, gan orffen yn 1af, 2ail a 1af eto yn 2011. O ganlyniad, mae tîm yr ysgol wedi teithio i rownd derfynol y DU bob tro y mae wedi cystadlu.

Enw tim 2011 yw Team Dynamite. Aelodau’r tîm, fel y’u gwelir yn y llun o’r chwith i’r dde yw: Rhiannon Mainwaring, Lloyd Mortimer, Robert Fenton, Hannah Parry, James Evans-Jones a Katie Shears. Dyma rai o’u sylwadau:

“Ar 25 Ionawr 2011, fe aethom i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau i gystadlu yn rownd derfynol y De. Roedd y diwrnod yn llwyddiant mawr i Team Dynamite, gan i ni lwyddo i ddod yn gyntaf a’n car ni oedd y cyflymaf ar y diwrnod, gan gyrraedd cyflymder o 20 metr mewn 0.85 eiliad!!

Roedd y beirniaid wedi’u plesio’n fawr gyda’n stondin arddangos, ein portffolio, ein cyflwyniad a’n brwdfrydedd dros gystadleuaeth F1. Yn dilyn y llwyddiant hwn, aethom ymlaen i’r Rowndiau Terfynol Cenedlaethol yn Llundain ym mis Mawrth 2011.

Dyma’r trydydd tro i’r ysgol gyrraedd y Rowndiau Terfynol; fodd bynnag, doeddem erioed wedi ennill gwobr ar y lefel hon o’r blaen. Gweithiodd y disgyblion yn galed iawn gydol y dydd gan gymryd rhan mewn sawl ras, nifer o gyflwyniadau a chyfweliadau gan y beirniaid.

Yn ystod y seremoni wobrwyo roedd aelodau’r tîm yn teimlo eu bod wedi gwneud eu gorau. Roeddem wrth ein bodd i gael ein gosod yn y trydydd safle gan y beirniaid. Roedd y car yn well nag o’r blaen, gan orffen y ras yn drydydd ar ôl cyrraedd cyflymder cynt o 0.619 eiliad. Hwn oedd ein canlyniad gorau hyd yma.

Hoffem gymryd y cyfle hwn i ddiolch i’n noddwyr (Lab Automotive, Aerospace, Terry Jones Fruit and Veg, Clwb Rygbi Porthcawl, Gwesty’r Atlantic, Computer Explores, Colorfoto a Lasers Are Us) am eu haelioni a’u cefnogaeth gydol y gystadleuaeth hon.”

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *