Swydd wag

Hysbyseb Swydd Rheolwr F1 mewn Ysgolion

Mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru Cyf yn chwilio am Reolwr F1 mewn Ysgolion a fydd yn gweithio o dan oruchwyliaeth yr Uwch Swyddog Cyfrifol i reoli a datblygu elfen F1 mewn Ysgolion Prosiect STEMCymru II ac EESW Cyf, ar gontract tymor penodol hyd at 30 Mehefin 2018 yn y lle cyntaf. (Mae’r swydd hon wedi’i hariannu tan 30 Mehefin 2018 ar hyn o bryd, gydag estyniad posibl tan 30 Mehefin 2021.)

Fel Rheolwr F1 mewn Ysgolion, chi fydd yn gyfrifol am reoli a datblygu gweithgarwch presennol F1 mewn Ysgolion ledled Cymru. Fe’ch cynghorir i ddarllen y disgrifiad swydd cyn ymgeisio am y swydd hon. Byddai profiad o ddefnyddio CAD/CAM yn ddymunol, ond byddai parodrwydd a’r gallu i ddysgu’r systemau yn dderbyniol.

Yr oriau gwaith fydd 37.5 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener (8.30am – 4.30pm) a byddwch yn gweithio yng Nghanolfan Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr. Cyflog y swydd fydd £31,500 y flwyddyn, gyda 28 diwrnod o wyliau (yn cynnwys gwyliau banc).

I lawrlwytho’r Disgrifiad Swydd, y Ffurflen Gais a’r Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal, ewch i http://www.stemcymru.org.uk/resources/.  Ar ôl eu cwblhau, anfonwch y ffurflenni a chopi o’ch CV at admin@eesw.org.uk erbyn dydd Gwener 28 Gorffennaf 2017 am hanner dydd.