Tim Fflam, Ysgol Botwnnog

Mae tim o bum myfyriwr o Ysgol Botwnnog yng Ngwynedd wedi gweithio’n galed, yn fanwl ac yn llawn ymroddiad i gynllunio, gwneud, profi a rasio model o gar Fformiwla Un a all fod yn un o oreuon y byd! Dyma’r tîm sydd wedi ennill cystadleuaeth ‘F1 mewn Ysgolion’ yng Nghymru, a bydd yn symud ymlaen yn awr i gystadlu yn erbyn timau o bedwar ban byd ym Malaysia ym mis Medi eleni.

Cystadleuaeth ryngwladol flynyddol yw ‘F1 mewn Ysgolion’ sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr rhwng 11 a 19 oed ddod at ei gilydd i gynllunio, dadansoddi, gweithgynhyrchu, profi a rasio ceir bach F1 sy’n rhedeg ar aer cywasgedig ac yn cael eu gwneud o bren balsa. Mae’r myfyrwyr yn defnyddio’r feddalwedd CAD/CAM ddiweddaraf i gynllunio car i’w rasio mor gyflym â phosibl ar hyd trac 20m. Yr amser cyflymaf erioed yw ychydig dros eiliad! Yn ogystal, mae’n rhaid i’r myfyrwyr baratoi cynllun busnes, llunio cyllideb a sicrhau arian nawdd, ac maent yn cael eu hannog i gydweithio â’r byd diwydiant a busnes.

Ar ôl sicrhau nawdd gan gwmnïau lleol, llwyddodd Tim Fflam Ysgol Botwnnog i gael gafael ar beiriant CNC Router i’w helpu i gynhyrchu eu model, ac yn dilyn llawer o waith datblygu a threialu, daeth y tîm yn bencampwyr y Gogledd ar ôl ennill y Rownd Derfynol Ranbarthol ym Mangor ym mis Rhagfyr 2010. Yn ogystal, enillodd y tîm wobr am y Nawdd a’r Marchnata Gorau ar ôl creu delwedd gorfforaethol unigryw, sefydlu gwefan a sicrhau presenoldeb ar Facebook a Twitter!

Yn sgil llwyddiant y tîm ar lefel ranbarthol, aeth ymlaen i Rowndiau Terfynol Cenedlaethol y DU (‘Big Bang’) a gynhaliwyd yng Nghanolfan ICC London Excel ym mis Mawrth 2011. Daeth y tîm i’r brig fel y tîm gorau o Gymru yn nosbarth F1, gan hawlio ei le yn Rowndiau Terfynol y Byd ym mis Medi.

Nod prosiect F1 mewn Ysgolion yw helpu pobl ifanc i ddatblygu dealltwriaeth ar sail gwybodaeth o yrfaoedd ym meysydd peirianneg, gwyddoniaeth, technoleg a marchnata, ac nid oes amheuaeth bod y myfyrwyr hyn o Ysgol Botwnnog wedi profi hyn i gyd a llawer mwy! Trwy gymryd rhan yn y gweithgaredd hwn, mae aelodau’r tîm wedi cael profiad ymarferol o ddefnyddio meddalwedd CAD a pheirianwaith sy’n newydd i’r farchnad, a chael cyfle i ddatblygu cynlluniau busnes a gweld sut mae’r byd masnach a marchnata yn gweithio.

Fel y tim cyflymaf o Gymru (a’r ail gyflymaf yn y DU), mae Tim Fflam bellach wedi cael gwahoddiad i gystadlu yn Rowndiau Terfynol y Byd ym Malaysia ym Medi 2011! Gwyliwch y gofod hwn…bydd y cyfan drosto mewn amrantiad!

Diolch i Ysgol Botwnnog a Gweld Gwyddoniaeth am baratoi’r astudiaeth achos hon.

Ym mis Medi 2011, teithiodd Ysgol Botwnnog i Kuala Lumpur, Malaysia i gystadlu yn Rowndiau Terfynol y Byd ar gyfer F1 mewn Ysgolion 2011. Enillodd Fflam y wobr am y Nawdd a’r Marchnata Gorau, gan dderbyn tlws Marussia Virgin Racing. Yn ôl trefnwyr F1 mewn Ysgolion, roedd agwedd y tîm at nawdd a marchnata yn “arloesol”.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *