Enwebeion Big Bang eleni o Gymru cyhoeddi!

Full page photo

Fel rhan o ffeiriau rhanbarthol Big Bang y De a’r Gogledd eleni, rydyn ni’n falch o gyhoeddi bod 10 tîm wedi’u henwebu i gynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth Big Bang 2017.

Ffair gwyddonwyr a pheirianwyr ifanc Big Bang UK yw’r dathliad mwyaf o wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) ar gyfer pobl ifanc yn y DU. Mae ffair Big Bang yn gyfuniad llwyddiannus o sioeau theatr cyffrous, arddangosfeydd a gweithdai rhyngweithiol yn ogystal â chyngor gyrfaol gan weithwyr proffesiynol STEM. Cynhelir ffair y flwyddyn nesaf yn yr NEC, Birmingham, ar 15-18 Mawrth 2017.

Llongyfarchiadau i’r ysgolion canlynol sydd wedi’u dewis i fynychu hyd yma:

Enwebeion Big Bang y De

Ysgol Trefynwy yn gweithio gyda Renishaw Plc – Dewis a lleoli pelferyn awtomatig

Ysgol Gyfun Garth Olwg yn gweithio gyda FSG Tool & Die Ltd – Rheoli Oerydd

Ysgol Gyfun Cynffig yn gweithio gyda Sony UK Tec – Cnewyllu Peirianneg Amgylcheddol Adnabod Gwydr

Ysgol Bishop Vaughan yn gweithio gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant – cnewyllu peirianneg amgylcheddol adnabod gwydr

Coleg Gŵyr Abertawe ar y cyd â champws Tycoch yn gweithio gyda Tongfang Global – profi Smart TV

Ysgol St Cyres yn gweithio gyda GE Aviation – newidydd B Nut Torque

Enwebeion Big Bang y Gogledd

Ysgol Uwchradd Glan Clwyd yn gweithio gyda PPM Technology – system larwm a monitro lefelau CO2 mewn adeilad

Ysgol Uwchradd Dinbych yn gweithio gyda Dŵr Cymru – ymchwilio i gyflenwad dŵr i annedd newydd

Ysgol Uwchradd y Trallwng yn gweithio gyda Morgans Brew Tea – datblygu dull o baratoi a phecynnu te powdwr

Coleg Menai yn gweithio gydag Academi Ffotoneg Cymru, Bangor  – cynllunio dyfais cynhyrchu tôn gerddorol y gall unigolyn sydd wedi’i barlysu’n ddrwg ei ddefnyddio

EESW Audience - 3 - Edited

Bydd rhagor o ysgolion yn cael eu henwebu o ddigwyddiadau ‘Big Bang Near Me’ a gynhelir yn ddiweddarach y tymor hwn.

 

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *