Big Bang @ Pembrokeshire

Pembrokshire - Horizontal

Mae’r Big Bang yn dod i Sir Benfro – unwaith eto!

Canolfan Arloesedd y Bont – Dydd Mercher 18 Hydref 2017

Bridge Innovation Centre

Os hoffech fynychu, cofrestrwch drwy lenwi a dychwelyd y ffurflen archebu isod:

Ar ôl cofrestru i ymweld, byddwn yn cysylltu â chi drwy e-bost i gadarnhau amser ar gyfer eich ymweliad a’r gweithdai. Nodwch bydd y rhain yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin.

Sioeau yn y Big Bang @Pembrokeshire:

Science Made Simple – It’s only water… or is it?

Mae’r sioe wyddoniaeth gyffrous hon yn archwilio holl briodweddau rhyfeddol dŵr. O amsugno dŵr yn effeithiol i doddi cemegau ynddo, gallwch chi wasgu, rhewi a thwymo dŵr i wneud pob math o bethau.

Dyma sioe ryngweithiol a all weld myfyrwyr (ac athrawon) yn gwlychu mwy na’r disgwyl!

Science Made Simple – Music to your Ears

Sut ydyn ni’n gwneud synau, yn recordio synau ac yn gweld synau? Dyma glasur o sioe ‘Science made Simple’ sy’n ymwneud â gwyddoniaeth sain, gyda llwyth o syrpreisus a chyffro diolch i arddangosiadau hynod weledol a rhyngweithio â’r gynulleidfa. Mae ein sioe yn addysgu’ch cynulleidfa am hanfodion sŵn a sain, sut mae’n clustiau ni’n clywed, a’r diweddaraf mewn technoleg cerdd.

Dewch i weld y ‘Theramin’, yr offeryn di-ddwylo, a gweld sut mae chwythdortsh yn creu cerddoriaeth! Darganfyddwch beth yw sŵn, a  gweld sut yn union mae’n ymddangos. Dysgwch am bwysigrwydd synwyryddion sain yn ein clustiau, a gweld sut allan nhw gael eu niweidio gan gerddoriaeth uchel. Dewch i weld sut mae chwaraewyr CDiau ac MP3 yn gweithio, ac arbrofi a chael hwyl gyda lleisiau syntheseisydd!

Gweithdai yn y Big Bang @Pembrokeshire:

Cymraeg i ddod yn fuan!

Her 2D Jaguar – Yn ystod y sesiwn gyffrous ac ymarferol hon bydd disgyblion yn gwneud eu ceir rasio eu hunain o rwyd bapur ac yn eu rasio ar drac 20 metr.

 

Planetariwm Awyr y Nos  – Bydd disgyblion yn treulio 24 munud gyda Mr Rob Woodman a fydd yn rhedeg planetariwm awyr y nos. Bydd gogoneddau’r bydysawd yn ymddangos dan bersonoliaeth serog gyffrous Mr Woodman. Yr Athro Brian Cox – pwy?!

Creatures of the Deep – Archwilio byd bioymoleuedd yn y môr dwfn.  Sut ydy’r creaduriaid yno yn creu golau?  Am beth ydynt yn ei ddefnyddio?  Archwilio’r anatomi mewnol ac allanol o samplau sgwid

Night Sky Planetarium  – Bydd y myfyrwyr yn treulio 45 munud yng nghwmni Mr Allan Trow a fydd yn rhedeg planetariwm awyr y nos. Bydd rhyfeddodau’r bydysawd yn cael eu datgelu’n llawn cyffro gan Mr Trow sy’n arbenigo ar syllu ar y sêr – mas o’r ffordd, yr Athro Brian Cox!

Dr Beynon’s Bug Farm – Bydd Dr Sarah Beynon o Dr Beynon’s Bug Farm yn trin a thrafod ecoleg pryfed ac yn dod â gwesteion aflonydd gyda hi.

Air Rockets – Mae llawer o ddysgwyr wrth eu boddau gyda rocedi wedi’u pweru gan aer, ac mae rhai wedi’u cynllunio’n dda yn gallu cyrraedd uchderau anhygoel. Dyma ffordd newydd o gyflwyno addysg wyddoniaeth a thechnoleg i ysgolion cynradd ac uwchradd ar hyd a lled Cymru.

Lego WeDO – Bydd disgyblion yn dilyn cyfarwyddiadau ar y sgrîn i adeiladu model, cyn defnyddio meddalwedd Lego i greu cod synhwyro a symud ar gyfer y model.

A llawer mwy…