Hoffai EESW / STEM Cymru longyfarch yr holl ysgolion a gymrodd ran yng Nghynllun Addysg Beirianneg C

Hoffai EESW / STEM Cymru longyfarch yr holl ysgolion a gymrodd ran yng Nghynllun Addysg Beirianneg Cymru 2011 – 2012.

Roedd y diwrnodau gwobrwyo a chyflwyno a gynhaliwyd yn Venue Cymru, Llandudno ac yng Ngwesty’r Celtic Manor, Casnewydd  ym mis Mawrth yn llwyddiant ysgubol, gyda dros 1250 o bobl yn bresennol.    Cafwyd rhai datrysiadau ardderchog i’r problemau peirianyddol a bennwyd, yn ogystal ag arddangosiadau gwych gan bob tîm.

Daeth dros 50 cwmni lleol i’r digwyddiadau yn y de a’r gogledd i gynnal arddangosfeydd ac i siarad â’r myfyrwyr am y cyfleoedd sydd ar gael iddynt pe baent yn dewis gyrfa ym maes Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg neu Fathemateg.

Yn y de roedd model go iawn o Gar Bloodhound Supersonic (SSC) yn cael ei arddangos ynghyd ag efelychydd (simulator) a oedd yn boblogaidd iawn!

Roedd rhai o’r ysgolion a gymrodd ran yn ein her ‘F1 mewn ysgolion’ yn bresennol. Roedden nhw’n rasio eu modelau ac yn arddangos eu prosesau cynllunio.

 

Llwyddodd y timau canlynol i ennill gwobr am eu holl waith caled – Llongyfarchiadau!

 

Airbus UK  – Y gwerthfawrogiad gorau o faterion amgylcheddol

Eirias High School – Scottish Power

 

Magnox Ltd  – Y perfformiad tîm cyffredinol gorau

Ysgol Emrys Ap Iwan – Hawker Beech Craft

Welsh Government  – Yr ateb mwyaf arloesol i’r prosiect

Penglais Comprehensive – Statkraft Energy Ltd

 

RWE npower  – Y gwerthfawrogiad gorau o ynni

Alun School 2 – Toyota

 

National Grid  – Y gwerthfawrogiad gorau o ynni

Haberdashers’ Monmouth School for Girls – Alcatel-Lucent Telecom Ltd

 

Ortho Clinical Diagnostics  – Y defnydd mwyaf effeithiol o TG

Monmouth Comprehensive School – General Dynamics UK Ltd

 

IET  -Y defnydd gorau o Beirianneg a Thechnoleg

Monmouth School – Renishaw

 

Airbus UK Ltd  – Y cynllun arloesol neu addasiedig gorau

Rougemont School 1 – Tata Steel Strip Products UK

 

RWE npower  – Y cyflwyniad mwyaf effeithiol o’r ateb dewisol

Ysgol Gyfun Gwynllyw 1 – Axiom Manufacturing Services Limited

 

EEF The Manufacturer’s Organisation  – Yr adroddiad ysgrifenedig cyffredinol gorau

Fitzalan High School 1 – Wales & West Utilities

 

Welsh Government  – Yr ateb mwyaf arloesol i’r prosiect

St David’s Catholic College 1 – Cabot Carbon

 

SWIEET  – Y model gweithio neu’r prototeip gorau

Y Pant School – Waldon Ltd

 

Valero  – Y gwerthfawrogiad gorau o faterion amgylcheddol

Cowbridge Comprehensive School – RWE Npower (Aberthaw)

 

Murco Petroleum  – Y cynllun peirianneg gorau

Cynffig Comprehensive School – Sony Manufacturing (UK) Ltd

 

SEMTA  – Yr ateb galwedigaethol gorau gan Goleg AB

Gower College Swansea (Tycoch Campus) 2 – Trojan Electronics

 

ImechE  – Y gwerthfawrogiad gorau o faterion diogelwch

Morriston Comprehensive School – 3M

 

General Dynamics  – Y perfformiad tîm cyffredinol gorau

Ysgol Gyfun Gwyr – Schaeffler (UK) Ltd

 

TATA Steel  – Y prosiect â’r potensial masnachol mwyaf

Coleg Sir Gar 1 – Calsonic Kansei Llanelli (CKLL)

 

Hoffem hefyd ddiolch i’r holl athrawon, cwmnïau a pheirianwyr sy’n cefnogi’r cynllun bob blwyddyn – hebddynt hwy, ni fyddai modd cynnal y prosiectau!

 

Edrychwn ymlaen at ddigwyddiadau’r flwyddyn nesaf!

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *