Tîm Fast Lane Racing o Ysgol Friars, Bangor…

Tîm Fast Lane Racing o Ysgol Friars, Bangor, yw pencampwyr cyfredol F1 mewn Ysgolion yng Nghymru ac, yn ddiweddar, buont yn cymryd rhan yn Rownd Derfynol y Byd a gynhaliwyd yn Abu Dhabi i gyd-fynd â Grand Prix Abu Dhabi.

Dros y 12 mis diwethaf, mae’r tîm wedi bod yn defnyddio eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u gallu i ganolbwyntio ar bob manylyn baratoi ar gyfer Rownd Derfynol y Byd.

Gofynnwyd i’r tîm, sy’n cynnwys 6 o ddisgyblion Ysgol Friars (Isabel Griffith, Aron Griffith, Tomos Owen, Emily Owens, Masuma Begum a John Foden Shroff), gynrychioli Cymru yn Rownd Derfynol Genedlaethol F1 mewn Ysgolion oherwydd eu proffesiynoldeb, eu hagwedd a’u gallu i gynhyrchu gwaith o safon eithriadol.

Isabel Griffith, Rheolwr Adnoddau Tîm Fast Lane, oedd yn gyfrifol am godi arian i’r tîm, a gyda chymorth Krypton Cloth, Padarn Bus, Plus Display, Magnesium Elektron, Chem Tool Ltd, SIEMENS (Llanberis), EESW, IMECHE, personél GAP, Prifysgol Bangor, Cyngor Gwynedd, Gwynedd Smart Repair, Caprice, Fforwm Modurol Cymru, Perkins Furniture, Aerofod Cymru, TAQA Energy a Mr Wyn Griffith, llwyddwyd i greu hunaniaeth a brand i’r tîm a oedd yn hyrwyddo’r brand TFL ac Ysgol Friars.

Daeth y digwyddiad hwn â 33 o wledydd ynghyd i arddangos rhagoriaeth mewn peirianneg.

Nod y digwyddiad, a gynhaliwyd dros dridiau ym mharc thema Ferrari World, Abu Dhabi, oedd rhoi timau o bedwar ban byd ar brawf. Pwy fyddai’n ennill y ras? Disgwylir i bob tîm gymryd rhan mewn cymaint o wahanol weithgareddau â phosibl, gyda’r tîm gorau’n cael ei goroni’n ‘Bencampwr y Byd’. Croesawodd cadeirydd y beirniaid, Mr Gary Anderson (cyd-sylwebydd F1 y BBC, Dadansoddwr Technegol a chyn-gyfarwyddwr technegol timau F1 Jordan, Stewart a Jaguar) bob tîm a dywedodd fod y safon eithriadol o uchel yn rownd derfynol y byd eleni wedi creu cryn argraff arno.

Cymeradwywyd ymdrechion Tîm Fast Lane, ac aethant ymlaen i gyfiawnhau eu lle yn Rownd Derfynol y Byd trwy gipio’r 24ain safle yn y byd. Cwblhaodd car y tîm y cwrs 20 metr mewn 1.154 eiliad, a chafodd glod fel syniad rhagorol. Fel rhan unigryw o’r digwyddiad hwn, cafodd y tîm y fraint o wylio Grand Prix Abu Dhabi, a chawsant gyfle hyd yn oed i weithio yn lôn y ceir a hyrwyddo eu brand i’r timau F1 cyfredol.

Darlledwyd rhaglen 5 munud ar Sianel F1 SKY yn hyrwyddo’r digwyddiad hwn (Rownd derfynol y Byd F1 mewn Ysgolion) yn ystod Grand Prix America.

Yn gyffredinol, mae’r disgyblion hyn wedi ennill enw da i’w hysgol a’u gwlad ac roeddent yn gwbl haeddiannol o’u lle yn Rownd Derfynol y Byd.

http://f1.friars.gwynedd.sch.uk

One thought on “Tîm Fast Lane Racing o Ysgol Friars, Bangor…

  1. The team thoroughly deserve recognition for their achievements so far, thanks in no small part to their teacher, Mr. Shaun Holdsworth and other individuals and businesses who have supported them. It is a fantastic achievement and has taken months of time and dedication on their part, they are all to be highly congratulated, and may they go from strength to strength!

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *