Llwyddiant i ddau dîm o Gymru yn Rownd Derfynol FIRST® LEGO® League UK ac Iwerddon 2017

Mae Tîm Egni o Ysgol Glan Clwyd, Sir Ddinbych a Thîm Lightening o Ysgol Gyfun Emlyn, Sir Gaerfyrddin yn dathlu eu llwyddiant ar ôl mynychu Rownd Derfynol FIRST®  LEGO®  League UK ac Iwerddon a gynhaliwyd yng Nghanolfan Arddangosfeydd a Chynadledda  Prifysgol Gorllewin Lloegr (UWE), Bryste ddydd Sul 26 Chwefror 2017.

Dewiswyd y timau yn wreiddiol fel enillwyr Rownd Derfynol Ranbarthol y De a’r Gogledd, sy’n cael eu cynnal gan EESW STEMCymru gyda chefnogaeth gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, a chawsant gyfle i gynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth y DU ac Iwerddon.

Digwyddiad y DU ac Iwerddon eleni oedd y rownd derfynol fwyaf erioed gyda bron i 500 o bobl ifanc yn bresennol, ac i gyd yn awyddus i ddangos eu sgiliau mewn roboteg, rhaglennu cyfrifiaduron, gwaith tîm, ymchwilio, datrys problemau a chyfathrebu. Roedd cyflwynydd y Gadget Show, Jason Bradbury ac Aelodau Seneddol lleol, Charlotte Leslie (Gogledd Orllewin Bryste) a Ben Howlett (Caerfaddon) yn bresennol yn y digwyddiad hefyd.

Team Lightning

Gwnaeth y tri bachgen o Dîm Lightening yn eithriadol o dda, gan ennill y Wobr Dylunio Robot a byddant yn cael eu gwahodd yn awr i gystadlu yn y FIRST® LEGO® League World Festival yn St Louis, UDA ym mis Ebrill. Maent yn gweithio’n galed ar hyn o bryd i godi arian i fynd ar y daith hon, sy’n gyfle unwaith mewn oes, ac maen nhw wedi derbyn £2,000 gan IET fel rhan o’u gwobr tuag at eu costau teithio a llety.

Team Egni

Gwnaeth perfformiad Tîm Egni gryn argraff ar y beirniaid yn y categorïau Gwerthoedd Craidd a Dylunio Robot, ac felly fe wnaethant eu henwebu fel un o bum tîm sydd wedi cael eu gwahodd i’r Bencampwriaeth Ewropeaidd Agored yn Nenmarc ym mis Mai. Maen nhw wedi derbyn £1,000 hefyd tuag at eu costau teithio gan IET.

Hoffai EESW longyfarch y ddau dîm a’u hathrawon am eu camp anhygoel, a dymunwn bob lwc iddynt yn cynrychioli Cymru yn y twrnameintiau sydd i ddod.

WEFO

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *