Llwyddiant yn Go4SET!

Derbyniodd timau o Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Ysgol Botwnog ac Ysgol Tre-gŵyr yr her o ymchwilio, dylunio a chreu prototeip o rywbeth a fyddai’n lleihau ôl-troed carbon eu hysgol.

Cafodd y timau eu hasesu ar sail eu gwaith tîm, hyfywdra masnachol eu hateb a’i gynaliadwyedd amgylcheddol. Enillodd tîm Ysgol Gyfun Dyffryn Aman wobr am y “Potensial Masnachol Mwyaf” gyda’u cynllun i leihau’r defnydd o ynni o bell trwy ddefnyddio APP.

Enillodd tîm Tre-gŵyr, Environmental Drips, y wobr am yr “Effaith fwyaf cadarnhaol ar gynaliadwyedd a materion amgylcheddol” am eu cynllun sy’n troi egni cinetig o ddŵr gwastraff yn drydan.

Go4SET

 

 

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *