Myfyriwr Blwyddyn 12 Ysgol Friars yn ennill Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn EESW Dr Tom Parry Jones!

Bob blwyddyn, mae tua 600 o fyfyrwyr Blwyddyn 12 yn cymryd rhan ym Mhrosiect Chweched Dosbarth Cynllun Addysg Beirianneg Cymru. Mae’r myfyrwyr yn gweithio mewn timau o hyd at wyth o ddisgyblion ar brosiect STEM sy’n para chwe mis, a osodir gan gwmni cyswllt.

Photo 2

Rhoddir y wobr hon er cof am y diweddar Dr Tom Parry Jones (1935-2013) a oedd yn un o ymddiriedolwyr EESW am 20 mlynedd. Roedd Tom yn entrepreneur ac arloeswr heb ei ail a sefydlodd Lion Laboratories yng Nghaerdydd ym 1967, a chyfrannodd yn fawr at y gwaith o ddatblygu anadlydd llaw electronig i’w ddefnyddio ar ymyl y ffordd, a ddefnyddir gan yr heddlu ar hyd a lled y byd. Mae Mrs Raj W Jones, gweddw Dr Tom Parry Jones, yn cefnogi Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn EESW.

Gwahoddwyd myfyrwyr o bob cwr o Gymru a oedd yn cymryd rhan ym mhrosiect chweched dosbarth EESW y llynedd i gyflwyno ffurflen gais, yn rhoi manylion eu profiad gyda phynciau STEM a’r ffordd y gallen nhw gyfrannu at ddyfodol Economi Cymru. Cafwyd nifer fawr o geisiadau ardderchog a chafodd deg o fyfyrwyr gyfweliad.

.

Photo 1 (web)

Gwahoddwyd y deg a oedd wedi cyrraedd y brig i Swper Rhwydweithio Mawreddog ar gyfer Aelodau Fforwm Modurol Cymru yng Ngwesty’r Fro, Hensol ar 30 Tachwedd. Yn garedig iawn, noddwyd eu llefydd yn ystod y swper gan Dr Raj Jones, Cyfrifwyr BPU a Lloyds Bank. Cyhoeddwyd yr enillwyr gan Robert Cater, Swyddog Prif Weithredol EESW a chyflwynwyd y gwobrau gan Brif Weinidog Cymru, y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC.

Roedd Loren Molyneux o Ysgol Friars, y myfyriwr buddugol, wedi cydweithio ag Academi Ffotoneg Cymru ym Mhrifysgol Bangor ar brosiect o’r enw “Platfform Hunan-Lefelu sy’n Cael ei Gynnau drwy Gysyniad Ffotoneg”. Bydd yn derbyn £800 tuag at ei ffioedd i astudio pwnc STEM.

Y myfyrwyr a ddaeth yn ail oedd William Hughes o Goleg Gŵyr Abertawe, a weithiodd gyda Power & Water ar brosiect o’r enw “Systemau gwella symudedd heb unrhyw allyriadau” a Kieran Dalton o Ysgol Friars, a weithiodd gyda Loren ar eu prosiect gydag Academi Ffotoneg Cymru ym Mhrifysgol Bangor. Bydd pob un a ddaeth yn ail yn derbyn £400 tuag at eu ffioedd i astudio pwnc STEM.

Dewisodd y beirniaid Oliver Barbaresi,Ysgol Friars hefyd i dderbyn gwobr ddewisol.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *