Fyfyriwr y Flwyddyn yn y rownd derfynol.

Mae EESW yn cynnal ei ail Wobr Myfyriwr y Flwyddyn flynyddol i ddathlu llwyddiant prosiectau yn 2012-13. Gwahoddwyd pob disgybl Blwyddyn 13 o bob cwr o Gymru a gymerodd ran ym mhrosiect Chweched Dosbarth EESW y llynedd i gyflwyno ffurflen gais, gan nodi manylion eu profiad blaenorol gyda phynciau STEM a sut y gallent gyfrannu at ddyfodol Economi Cymru. Y wobr i’r buddugol yw £1,000 tuag at ffioedd prifysgol mewn pwnc o’u dewis sy’n ymwneud â Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg neu Fathemateg (STEM). Bydd y ddau sy’n ail yn derbyn gliniadur i’w helpu i astudio yn y dyfodol.

Eleni, dewiswyd a chyfwelwyd pum myfyriwr gan Robert Cater, Prif Swyddog Gweithredol EESW, Rebecca Davies o STEMCymru a Kevin Doran, Rheolwr Peiriannaeg Ortho Clinical Diagnostics.

Dyma’r tri a gyrhaeddodd y rownd derfynol:

  • Jonathan Burton o Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd, a weithiodd gyda Dŵr Cymru ar astudiaeth dichonoldeb ar gyfer gorsaf bwmpio dŵr
  • Jonathan Pont o Ysgol Uwchradd Cyfarthfa, a weithiodd gydag Asiantaeth Priffyrdd Merthyr i ddylunio stryd gynaliadwy.
  • Edward Brandsden o Ysgol Bro Pedr, a weithiodd gyda Dragon Machinery ar brosiect i fonitro safle gris ar beiriant rhwygo diwydiannol.

Cynhelir rownd derfynol y gystadleuaeth yng nghinio Fforwm Modurol Cymru ar 5 Rhagfyr 2013, lle bydd Edwina Hart, Gwinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, yn cyhoeddi’r enillydd a’r ddau sy’n ail yn y gystadleuaeth.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *