Disgyblion Blwyddyn 12 o Ysgol Uwchradd Cyfarthfa yn ennill Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn EESW!

Mae oddeutu 550 o fyfyrwyr Blwyddyn 12 yn cymryd rhan mewn prosiect peirianneg chwe mis ar y cyd â chwmni lleol drwy Gynllun Addysg Beirianneg Cymru bob blwyddyn. Y llynedd, cyflwynodd EESW gystadleuaeth i ddewis Myfyriwr y Flwyddyn, a chynhelir y gystadleuaeth hon am yr ail dro.

Student of the Year 2013

(O’r chwith i’r dde) Jonathan Burton (Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd), Edward Bransden (Ysgol Bro Pedr), Yr Athro Garel Rhys (Fforwm Modurol Cymru), Jonathan Pont (Ysgol Uwchradd Cyfarthfa), Nia Angharad Williams (Ysgol Dyffryn Aman), Robert Cater (Prif Swyddog Gweithredol, Cynllun Addysg Beirianneg Cymru)

Gweithiodd yr enillydd, Jonathan Pont o Ysgol Uwchradd Cyfarthfa, ar brosiect gydag Asiantaeth Priffyrdd Merthyr Tudful i ymchwilio i ddylunio stryd gynaliadwy. Bydd yn derbyn £1,000 tuag at ei ffioedd prifysgol ar gyfer astudio Mathemateg Peirianneg..

Meddai Jonathan: “Pan gymerais ran yng nghynllun EESW, doeddwn i ddim yn gwybod am y gystadleuaeth yma ar gyfer Myfyriwr y Flwyddyn, roeddwn i’n falch o gael gweithio ar broblem beirianneg go iawn gydag Asiantaeth Priffyrdd Merthyr Tudful. Hoffwn ddiolch i’r ysgol, y cwmni ac EESW am roi’r cyfle anhygoel yma i mi”.

Enillodd Jonathan Burton o Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd a weithiodd gyda Dŵr Cymru, ac Edward Bransden o Ysgol Bro Pedr, a weithiodd gyda Dragon Machinery Cyf, yr ail wobr, sef gliniaduron i’w helpu i astudio yn y dyfodol.

Dewisodd y beirniaid Nia Angharad Williams o Ysgol Dyffryn Aman hefyd i dderbyn Gwobr Ddewisol am arloesedd.

Gwahoddwyd disgyblion o bob cwr o Gymru a gymerodd ran ym mhrosiect chweched dosbarth EESW y llynedd i gyflwyno ffurflen gais, gan nodi manylion eu profiad blaenorol gyda phynciau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg a sut y gallent gyfrannu at ddyfodol Economi Cymru.

Eleni, dewiswyd a chyfwelwyd pum myfyriwr gan Robert Cater, Prif Swyddog Gweithredol EESW, Rebecca Davies STEMCymru a Kevin Doran, Rheolwr Peirianneg Ortho Clinical Diagnostics.

Gwahoddwyd yr enillwyr i Ginio Rhwydweithio Aelodau Fforwm Modurol Cymru yjng Ngwesry’r Vale, Hensol ar 5 Rhagfyr a chyflwynwyd gwobrau gan yr Athro Garel Rhys CBE, Cadeirydd Fforwm Modurol Cymru.

Meddai Bob Carter: “Mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru yn falch o allu meithrin y bobl ifanc hyn a chynyddu eu dyheadau, eu cymhwysedd a’u dealltwriaeth o beirianneg a gweithgynhyrchu er budd gweithlu’r dyfodol yng Nghymru.”

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *