First Lego League Junior 2018

Rhaglen Wyddoniaeth, Dechnoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) gyffrous ar gyfer plant 6-9 oed yw FIRST® LEGO® League Jr. Bob blwyddyn dewisir thema sy’n berthnasol i fyd plant ar gyfer eu gwaith. Mae’r timau’n ymchwilio i’r pwnc, yn dangos eu syniadau ar boster Show Me ac yn adeiladu model LEGO®. Mae FIRST® LEGO® League Jr. yn datblygu gwaith tîm, dylunio, rhaglenni a sgiliau cyfathrebu’n gyflym, ond y peth pwysicaf yw ei fod yn weithgaredd llawn hwyl sy’n gwneud i blant fwynhau pynciau STEM.

Sut mae’n gweithio?

 1. Ffurfiwch dîm o hyd at chwe disgybl rhwng 6 a 9 oed
 2. Cofrestrwch eich diddordeb gydag EESW yma a byddwch yn cael dolen gofrestru, Canllaw Cyfarfod Tîm i’r hyfforddwr a Set “Inspire” LEGO
 3. Hyfforddwch eich tîm drwy’r her
 4. Dewch â’ch myfyrwyr i’n digwyddiadau ym Mai (Gogledd a De) i gyflwyno eu gwaith!

Does dim rhaid i chi gael unrhyw brofiad i fod yn hyfforddwr tîm – dim ond brwdfrydedd i helpu’r plant i ddatblygu sgiliau bywyd wrth ymchwilio pwnc STEM.

Mae FIRST® LEGO® League Jr. yn gyfle i blant ddarganfod yr hwyl sydd i’w gael gyda phynciau STEM a dysgu sgiliau bywyd gwerthfawr fel gwaith tîm, cyfathrebu a chyflwyno!

Bydd y myfyrwyr yn

 • Ymchwilio i faes o bwnc bywyd go iawn ac yn dangos beth maen nhw’n ei ddysgu ar boster SHOW ME.
 • Dylunio ac adeiladu MODEL TÎM gan ddefnyddio briciau LEGO® a rhannau moduraidd symudol o gitiau LEGO® Education WeDo neu WeDo 2.0 k
 • Dysgu am WERTHOEDD CRAIDD FIRST® LEGO® League Jr. drwy weithio mewn grŵp a datblygu hunanhyder, gwybodaeth, gwaith tîm a sgiliau bywyd.

Antur Dŵr yw her eleni

FLLJR_A4_Challenge_POSTER

Archwiliwch sut rydych chi’n defnyddio dŵr yn eich cartref neu’ch cymuned, taith y dŵr, a sut i wella rhan o’r daith hon.

Crëwch a Phrofwch Fodel Tîm i ddangos eich syniadau.

Rhannwch yr hyn rydych chi’n ei ddysgu drwy’ch Model Tîm a phoster Show Me.

Ffi cofrestru’r her yw £33.34 + TAW i bob tîm ac mae hwn yn cynnwys:

 

 • 1 Set Inspire LEGO
 • 6 Llyfr Nodiadau Peirianneg (un i bob aelod o’r tîm)
 • 1 Canllaw Cyfarfod Tîm i’r hyfforddwr
 • 1 Mynediad i un o Ddigwyddiadau FIRST LEGO League Junior

Nodwch, mae’n rhaid talu’n llawn cyn y gallwn anfon Cit Tymor Antur Dŵr i chi.

I gael rhagor o wybodaeth am yr her gyffrous hon, cysylltwch â ni yn EESW/STEMCymru heddiw!