Ysgolion Cynradd

Beth yw F1 mewn Ysgolion – Her Ysgol Gynradd Jaguar?

Jaguar Primary School Challenge Logo 2013 MedMae F1 mewn Ysgolion – Her Ysgol Gynradd Jaguar yn ennyn diddordeb disgyblion ac athrawon ysgol gynradd o bob cwr o’r DU yn yr un modd â’r Her Ysgol Uwchradd. Mae’r her yn agored i ddisgyblion rhwng 5 ac 11 oed, a’r nod yw cynllunio ac adeiladu’r car cyflymaf posibl, naill ai yn yr her 2D neu 3D, gan efelychu’r prosesau dylunio a pheirianneg a ddefnyddir gan gwmnïau peirianneg go iawn, megis Jaguar Cars.

Ydych chi’n barod am yr her?

Her 2D – Eich her yw ffurfio tîm o 4 disgybl a chynllunio car rasio o gerdyn, gydag olwynion, corff a hyd yn oed gyrrwr bach. Byddwch yn dylunio’ch car gan ddefnyddio meddalwedd dylunio i greu’ch syniadau dylunio ar gyfer y car a’u cynhyrchu ar blotydd torri cyn gwneud eich car yn barod i rasio.

Her 3D – Chi yw’r tîm dylunio sydd wedi’i gomisiynu i ddylunio, cynhyrchu, profi a rasio’r car cyflymaf posibl a bwerir gan aer cywasgedig. Byddwch yn defnyddio meddalwedd CAD SolidWorks i ddylunio’ch car cyn ei gynhyrchu o floc solet o bren balsa ar blaen dyfnder CNC Denford. Er mwyn cystadlu yn y gystadleuaeth, rhaid i chi ffurfio tîm o 3 i 6 disgybl a rhoi swyddogaeth benodol i bob aelod o’r tîm yn eich grŵp.

I gael mwy o wybodaeth neu i gofrestru ar gyfer yr her, ewch i www.f1inschools.co.uk/primary or contact:

Chris Harris – chrisharris@eesw.org.uk

Cynllun Addysg Peirianneg Cymru – 01656 669381