First Lego League Junior 2018-2019

Rhaglen Wyddoniaeth, Dechnoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) gyffrous ar gyfer plant 6-9 oed yw FIRST® LEGO® League Jr. Bob blwyddyn dewisir thema sy’n berthnasol i fyd plant ar gyfer eu gwaith. Mae’r timau’n ymchwilio i’r pwnc, yn dangos eu syniadau ar boster Show Me ac yn adeiladu model LEGO®. Mae FIRST® LEGO® League Jr. yn datblygu gwaith tîm, dylunio, rhaglenni a sgiliau cyfathrebu’n gyflym, ond y peth pwysicaf yw ei fod yn weithgaredd llawn hwyl sy’n gwneud i blant fwynhau pynciau STEM.

Sut mae’n gweithio?

 1. Ffurfiwch dîm o hyd at chwe disgybl rhwng 6 a 9 oed
 2. Cofrestrwch eich diddordeb gydag EESW yma a byddwch yn cael dolen gofrestru, Canllaw Cyfarfod Tîm i’r hyfforddwr a Set “Inspire” LEGO
 3. Prynu Set Lego WeDo 2.0
 4. Lawrlwythwch ddogfen yr her
 5. Hyfforddwch eich tîm drwy’r her
 6. Dewch â’ch myfyrwyr i’n digwyddiadau yn 2019 (Gogledd a De) i gyflwyno eu gwaith!

Does dim rhaid i chi gael unrhyw brofiad i fod yn hyfforddwr tîm – dim ond brwdfrydedd i helpu’r plant i ddatblygu sgiliau bywyd wrth ymchwilio pwnc STEM.

Mae FIRST® LEGO® League Jr. yn gyfle i blant ddarganfod yr hwyl sydd i’w gael gyda phynciau STEM a dysgu sgiliau bywyd gwerthfawr fel gwaith tîm, cyfathrebu a chyflwyno!

Bydd y myfyrwyr yn

 • Ymchwilio i faes o bwnc bywyd go iawn ac yn dangos beth maen nhw’n ei ddysgu ar boster SHOW ME.
 • Dylunio ac adeiladu MODEL TÎM gan ddefnyddio briciau LEGO® a rhannau moduraidd symudol o gitiau LEGO® Education WeDo neu WeDo 2.0 k
 • Dysgu am WERTHOEDD CRAIDD FIRST® LEGO® League Jr. drwy weithio mewn grŵp a datblygu hunanhyder, gwybodaeth, gwaith tîm a sgiliau bywyd.

Mission Moon yw her eleni.  Bydd rhagor o fanylion yn dilyn ym mis Medi 2018.

Mission MoonFfi cofrestru’r her yw £33.34 + TAW i bob tîm ac mae hwn yn cynnwys:

 • 1 Set Inspire LEGO
 • 6 Llyfr Nodiadau Peirianneg (un i bob aelod o’r tîm)
 • 1 Canllaw Cyfarfod Tîm i’r hyfforddwr
 • 1 Mynediad i un o Ddigwyddiadau FIRST LEGO League Junior

Byddwch angen robot WeDo 2.0, sy’n costio tua £160 i’w brynu. Mae gan Gynllun Addysg Beirianneg Cymru opsiynau cyllid ar gael ar gyfer ysgolion yng Nghymru.

Bydd yr holl gyllid yn cael ei ddyrannu i ysgolion cymwys yn unig, ar sail y cyntaf i’r felin. Dim ond un cofrestriad yr ysgol fydd yn cael ei gyllido.

Grant RS First LEGO League Junior Mae RS wedi cydweithio â’r Sefydliad Peirianneg i gynnig cofrestriad am ddim a deunyddiau LEGO i ddwy ysgol yng Nghymru. I fod yn gymwys am Grant RS First Lego League Junior, dylai canran prydau ysgol am ddim eich ysgol fod yn uwch na 35% a rhaid llofnodi cytundeb cyfranogi blwyddyn o hyd. Bydd yr ysgol yn derbyn cofrestriad am ddim ar gyfer tymor 2018-2019 a deunyddiau Mission Moon, fel yr isod:

 • 2018-2019 – Cofrestru robot LEGO WeDo, Pecyn Ysbrydoli a Mission Moon

Am ragor o wybodaeth am yr her gyffrous hon, cysylltwch ag EESW/STEM Cymru heddiw!