First Lego League 2018 – INTO ORBIT

Her gwyddoniaeth a thechnoleg fyd-eang i ddisgyblion 9-16 oed yw FIRST® LEGO® League. Bob blwyddyn, mae thema berthnasol i’r byd o’u cwmpas yn cael ei dewis fel canolbwynt i’r her. Mae’r myfyrwyr yn cydweithio i ymchwilio i bwnc ac yn dylunio, adeiladu a rhaglennu robot LEGO® annibynnol i ddatrys cyfres o dasgau a theithiau.  Bydd timau’n cael rhwng 12 ac 16 wythnos  fel arfer i weithio ar bob her cyn cystadlu mewn twrnameintiau rhanbarthol. Mae pob her yn cynnwys tair rhan – Gêm Robot, y Prosiect a’r Gwerthoedd Craidd.

into-orbit-logo

INTO ORBIT yw’r thema ar gyfer tymor 2018-19 – bydd y manylion llawn i’w gweld ar 1 Awst 2018.

 

 

Sut mae’n gweithio?

 • Ffurfiwch dîm o hyd at ddeg disgybl rhwng 9 ac 16 oed, gyda dau hyfforddwr-oedolyn.
 • Cofrestrwch eich diddordeb gydag EESW yma, a byddwn yn anfon ffurflen gofrestru atoch – mae’r manylion am gostau a’r grantiau sydd ar gael isod.
 • Lawrlwythwch ddogfen yr her (ar gael o 1 Awst 2018)
 • Hyfforddwch eich tîm gydol yr her
 • Dewch â’ch disgyblion i gystadlu yn ein digwyddiadau fis Ionawr (y Gogledd a’r De)

Beth sydd ei angen i gymryd rhan?

Rhaid i dimau, hyfforddwyr a chefnogwyr ddangos y Gwerthoedd Craidd yn eu holl waith.

Bydd angen i’r timau ddefnyddio’r deunyddiau canlynol gydol y tymor:

 • Set robot LEGO® MINDSTORMS (Robot Ev3)
 • Cyfrifiadur neu lechen â meddalwedd i raglennu’r robot
 • Set Her
 • Dogfennau o www.firstlegoleague.org/challenge:
  • Cyfarwyddiadau adeiladu Mission Model Build Instructions (rhyddhau 1 Awst 2018)
  • Canllawiau Field Setup Guide (rhyddhau 1 Awst)
  • Canllawiau Challenge and Challenge Guide (rhyddhau 1 Awst 2018 am hanner dydd).

Ble mae rheolau’r gystadleuaeth?

Mae holl reolau’r gystadleuaeth ar gael yma

Faint yw’r gost cofrestru?

£180, sy’n cynnwys tâl cystadlu, ac INTO ORBIT Challenge Set (2018). Hefyd, byddwch angen robot Ev3 sy’n costio tua £250.  Mae gan Gynllun Addysg Beirianneg Cymru sawl grant ar gyfer ysgolion yma yng Nghymru.

Bydd pob cyllid yn cael ei ddyrannu i ysgolion cymwys yn unig, ar sail y cyntaf i’r felin. Dim ond un cofrestriad gan bob ysgol fydd yn cael cyllid. Efallai y gall ail dimau fod yn gymwys am ostyngiad o 50% oddi ar eu ffi cofrestru. Bydd unrhyw dimau eraill o’r un ysgol yn gorfod talu’r ffi cofrestru llawn.

Grant Sylfaen LEGO – Mae’r LEGO Foundation First Lego League a’r Sefydliad Peirianneg yn talu’r ffi cofrestru ac yn cyfrannu deunyddiau LEGO am ddim i ddwy ysgol yng Nghymru.  I fod yn gymwys am Grant Sylfaen LEGO, rhaid i ganran prydau ysgol am ddim eich ysgol fod dros 35% a rhaid llenwi cytundeb cymryd rhan am dair blynedd. Bob blwyddyn wedyn, bydd yr ysgol yn cael cofrestru am ddim ac yn derbyn y deunyddiau canlynol am ddim:

 • 2018-2019 – Set graidd robot EV3 LEGO Mindstorms + INTO ORBIT Challenge Set + cofrestru am ddim
 • 2019-2020 – Set ehangu LEGO Mindstorms + Challenge Set tymor newydd + cofrestru am ddim
 • 2020-2021 – (1 motor Servo EV3 mawr, 2 fotor Servo EV3 canolig, 2 synhwyrydd lliw EV3, 1 pecyn cebl EV3) + Challenge Set + cofrestru am ddim

Grant RS First LEGO League – Mae RS wedi ymuno â’r Sefydliad Peirianneg i dalu’r ffi cofrestru a chyfrannu deunyddiau LEGO am ddim i ddwy ysgol yng Nghymru. I fod yn gymwys am Grant RS First LEGO League, rhaid i ganran prydau ysgol am ddim eich ysgol fod dros 35% a rhaid llenwi cytundeb i gymryd rhan am flwyddyn. Bydd yr ysgol yn derbyn cofrestriad am ddim i dymor INTO ORBIT 2018-2019 yn ogystal â’r deunyddiau canlynol:

 • 2018-2019 – Set robot LEGO Mindstorms EV3 + INTO ORBIT Challenge Set + cofrestru am ddim

Grant Ffi Cofrestru EESW – Grant Ffi Cofrestru EESW – Mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru wedi cael nawdd gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol trwy Lywodraeth Cymru, am hyd at 30 o ffioedd cofrestru am ddim ar gyfer ysgolion uwchradd gwladol yn ardaloedd y Gorllewin a’r Cymoedd, a hyd at 10 o ffioedd cofrestru am ddim ar gyfer ysgolion uwchradd gwladol ac ysgolion gwladol yn rhanbarth y Dwyrain. Hefyd, mae gennym nifer o robotiaid EV3 ar fenthyg i ysgolion sy’n cymryd rhan.

I gofrestru ar gyfer yr her, cysylltwch â ni yn EESW/STEMCymru heddiw, gan ddweud pa grant yr hoffech wneud cais amdano. Ddim yn siŵr pa un i ddewis? E-bostiwch neu ffoniwch ni a gallwn weld pa grantiau y gallech eu hawlio!