Mae Cynghrair Lego yn dod i Gymru!

Manylion am FIRST ® LEGO ® LEAGUE ( FLL ® )

Beth ydy FLL ?

Cynllun Addysg Peirianneg Cymru ( CAPC ) a Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg ( IET ) ydy partneriaid Cymru ar gyfer FIRST ® LEGO ® LEAGUE ( FLL ) . Mae FLL yn gystadleuaeth  byd-eang ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg ar gyfer timau o fyfyrwyr, er mwyn annog diddordeb mewn materion y byd go iawn a datblygu sgiliau allweddol sy’n hanfodol ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Mae’r myfyrwyr yn gweithio gyda’i gilydd fel tîm ac yn archwilio pwnc gwyddonol gyda chynllun sy’n cael ei roi iddynt. Yna,mae’r tim yn rhaglennu a phrofi robot annibynnol i ddatrys nifer o dasgau .

Mae FLL ar gyfer pobl ifanc rhwng naw ac 16 oed, yn gweithio mewn timau o hyd at ddeg gyda mentor i’w cefnogi. Mae FLL yn gosod her newydd yn flynyddol ar gyfer y timau.

Mae’r her yn cynnwys gêm robot a phrosiect, a bydd angen i fyfyrwyr ddangos gwerthoedd craidd FLL trwy gydol eu holl waith.

Mae gan y timau 10-12 wythnos yn ystod tymor yr hydref i gwblhau a phrofi eu cynnig cyn iddynt gystadlu yn y Twrnament Rhanbarthol a ddewisir ganddynt .

Yn y twrnament bydd pob tîm yn cael eu barnu ar yr elfennau canlynol :

Gêm gyda robot

Mae timau yn adeiladu robot gan ddefnyddio LEGO MINDSTORMS ® ®  Mae nhw’n rhaglennu y pecyn fel bod y robot yn cwblhau cyfres o deithiau ar faes arbenigol yn annibynnol ac wrth wneud hyn yn sgorio cymaint o bwyntiau ag sy’n bosib.

Cynllunio’r robot

Yr agweddau technegol o gynllunio’r robot fydd yn cael eu asesu yn bennaf fydd dylunio arloesol, rhaglennu a chadernid y teclun.

Prosiect

Trwy’r prosiect, bydd y timau yn dysgu mwy am y wyddoniaeth a pheirianneg sydd y tu ôl i thema’r her. Mae’r timau yn adnabod problem sy’n gysylltiedig â’r thema, yn ymchwilio iddi ac yn cynnig ateb.

Gwerthoedd craidd

Wrth gystadlu, mae’n rhaid i’r timau  ddangos gwerthoedd craidd FLL sy’n cynnwys Proffesiynoldeb a Graslonrwydd, cydweithio, annog gwaith o ansawdd uchel, caredigrwydd diamod a pharch a dysgu.
Bydd enillwyr y Twrnamentiau rhanbarthol yn mynd ymlaen i rownd derfynol y DU ac Iwerddon. Bydd enillydd y rownd derfynol yna’n cystadlu yng Ngŵyl FLL y Byd .

FIRST® LEGO® League Junior (6-9 oed)

FIRST® LEGO® League (9-16 oed)