Headstart Cymru

Ydych chi…?

  • Eisiau gwybod mwy am astudio Peirianneg yn y brifysgol
  • Eisiau gwybod sut i ddewis y brifysgol gywir
  • Eisiau cael blas ar fywyd mewn prifysgol cyn cyflwyno’ch cais i UCAS

Fe allwn ni eich helpu trwy…

  • Gyflwyno gwahanol feysydd o wyddoniaeth a pheirianneg
  • Darparu profiad ymarferol o ddatrys problemau ymarferol go iawn
  • Dangos sut beth yw astudio ar gyfer gradd mewn prifysgol
  • Eich helpu i ddewis pa gwrs sydd orau
  • Rhoi deunydd gwerthfawr ar gyfer datganiadau personol UCAS

Ysgol haf breswyl yw Headstart Cymru sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr Blwyddyn 12 dreulio tri diwrnod mewn prifysgol cyn cyflwyno eu cais i UCAS. Ein nod yw annog myfyrwyr sydd ‘ diddordeb mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg i ystyried astudio Peirianneg ar lefel addysg uwch.  Bydd myfyrwyr yn aros mewn llety ar gyfer israddedigion yn y brifysgol, ac yn mynd i gyrsiau cyffredinol yn ymwneud ag amrywiaeth o ddisgyblaethau peirianneg. Nod y digwyddiad yw sicrhau bod y disgyblion yn cael blas go iawn ar y profiad o astudio mewn prifysgol.

Headstart Cymru 2018:

Headstart Cymru Poster 2018 V2_Page_2