Big Bang @ Dayinsure Wales Rally GB – Cystadleuaeth

Caiff y gystadleuaeth hon ei threfnu gan Gynllun Addysg Beirianneg Cymru (EESW) ar ran Llywodraeth Cymru i gyd-fynd â digwyddiad cyffrous Rali Cymru GB Dayinsure. Y rownd hon o’r rali yng Ngogledd Cymru ar 26-29 Hydref 2017 fydd penllanw tymor Pencampwriaeth Rali’r Byd FIA.

Mae’r gystadleuaeth ar agor i bob ysgol gynradd ac uwchradd a choleg yn y rhanbarth, gyda chategorïau ar gyfer CA2, CA3, CA4 a CA5 (chweched dosbarth). Bydd enillydd ac ail orau yn cael eu dewis ym mhob Cyfnod Allweddol a bydd y ddau’n cael eu gwahodd i Bentref y Rali fel VIPs. Yno, byddant yn cael amrywiaeth o nwyddau’r rali a bydd eu gwaith yn cael ei arddangos yn y digwyddiad. Bydd un enillydd cyffredinol yn cael ei ddewis a bydd Toyota’n gosod y dyluniad buddugol ar un o’u Ceir Ralïo.

Dylai’ch cais gynnwys eich portffolio dylunio (delweddau â llaw neu gyfrifiadurol) yn ogystal â chopi electronig o’ch dyluniad graffig cyfrifiadurol terfynol ar y templedi a roddir.

Dyddiad cau’r gystadleuaeth yw DYDD GWENER 29 MEDI.

Gellir lawrlwytho ffurflen gais, templedi dylunio a manylion pellach ar: www.stemcymru.org.uk/resources

Poster 1_Page_2