Cystadleuaeth Rali Cymru GB Dayinsure ar gyfer Ysgolion 2018

Caiff y gystadleuaeth hon ei threfnu gan Gynllun Addysg Beirianneg Cymru (EESW) ar ran Llywodraeth Cymru i gyd-fynd â digwyddiad cyffrous Rali Cymru GB Dayinsure. Y rownd hon o’r rali yng Ngogledd Cymru ar 4-6 Hydref 2018 fydd penllanw tymor Pencampwriaeth Rali’r Byd FIA.

Mae’r gystadleuaeth ar agor i bob ysgol gynradd ac uwchradd a choleg, gyda chategorïau ar gyfer CA2, CA3, CA4 a CA5 (chweched dosbarth). Bydd enillydd yn cael eu dewis ym mhob Cyfnod Allweddol a bydd y cael eu gwahodd i Bentref y Rali fel VIP.  Yno, byddant yn cael amrywiaeth o nwyddau’r rali a bydd eu gwaith yn cael ei arddangos yn y digwyddiad. Bydd un enillydd cyffredinol yn cael ei ddewis a bydd Toyota’n gosod y dyluniad buddugol ar un o’u ceir.

Dylai’ch cais gynnwys eich portffolio dylunio (delweddau â llaw neu gyfrifiadurol) yn ogystal â chopi electronig o’ch dyluniad graffig cyfrifiadurol terfynol ar y templedi a roddir.

Dyddiad cau’r gystadleuaeth yw DYDD GWENER 27 Gorffennaf.

Gellir lawrlwytho ffurflen gais, templedi dylunio a manylion pellach ar: www.stemcymru.org.uk/resources

Pob lwc!

WRGB_32800_Big_Bang_leaflet_2018_v3_Page_2